Politický okres  :  Domažlice

Soudní okres  :  Kdyně

Četnická stanice se nachází po levé straně od obce Spáňov po levé straně. Je přestavěna na soukromý dům.