Politický okres  :  Domažlice

Soudní okres  :  Kdyně

Četnická stanice.