Úvod

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY- všechny kategorie

………………………………………………………………………………….

Nové

Nové

Při budování MKS v roce 1968 na místě dnešního kina Čakan se prokopali do podzemních prostor učni stavebního oboru. Jednalo se o sklepení a podzemní chodbu, která vedla pod kinem Čakan z Vodní ulice pod náměstí míru do MKS. Připravujeme kolekci fotografií z budování...

číst více

Domažlice

Město Domažlice bylo založeno při staré osadě, doložené již na konec 10, století. Na základě historických událostí v období, kdy byly Domažlice přeměněny v město, je nepochybné, že nová lokace nebyla pouhým řadovým článkem Přemyslovy rozsáhlé zakladatelské činnosti,...

číst více

Slovník

  Závěr románských sakrálních staveb, obsahujicí oltář, nejčastěji polookrouhlý, zaklenutý poloviční kopulý – konchou. Aktivní obrana – je způsob obrany, při němž obránci nespolehají pouze na mohutnost a četnost mechnických překážek (například hradeb, příkopů a...

číst více

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPEVKY podle data zveřejnění

………………………………………………………………………………….

Velikonoční zvyky starých Slovanů a velikonoční zvyky na Chodsku

Období Velikonoc v sobě mísí pohanskou i křesťansko-židovskou tradici. Slovany nazýváme etnickou a jazykovou skupinu lidí patřící k indoevropské větvi. Na naše...

Historie zdravotní péče v Domažlicích

Historie zdravotní péče v Domažlicích Věnováno k 70. výročí založení Střední zdravotnické školy v Domažlicích   Počátky české medicíny můžeme datovat již k roku 1348, kdy císař a český král...

Kaple sv. Anny u Domažlic

Šestiboká kaple sv. Anny pochází z roku 1886 a je postavena v tehdy moderním pseudorománském slohu podle návrhu profesora J. Kováře. V osmdesátých letech 19. století se po smrti svého manžela...

Skokanský areál Dmout u Domažlic

V roce 1945, nedlouho po skončení války byla zahájena výstavba skokanského areálu pro lyže na Dmoutě pod Vavřinečkem. Byl postaven především německými válečnými zajatci. Zahrnoval dva dřevěné...

3. cyklistická rota

3. cyklistická rota hraničářského praporu 6.Původně byla rota od roku 1920 umístěna v Milovicích.Dislokovaná byla od roku 1921 v Trhanově a od roku 1929 v Domažlicích. Cyklistické roty...

Chodské kroje

V dnešní době stresu a chaosu nás stále více fascinuje odkaz naší historie, stopa odkazu našich předků, zvyky a tradice, které nám byly vštěpovány z generace na generaci.Na Chodsku se...

Kabourek Václav

V neděli 28. července 2019 přijel na svatojakubskou pouť z Prahy do rodného Staňkova Václav Kabourek, který se s námi podělil o svůj strhující životní příběh.            Václav Kabourek...

Video

Nové

Při budování MKS v roce 1968 na místě dnešního kina Čakan se prokopali do podzemních prostor učni stavebního oboru. Jednalo se o sklepení a podzemní chodbu, která vedla pod kinem Čakan z Vodní ulice...

Domažlice

Město Domažlice bylo založeno při staré osadě, doložené již na konec 10, století. Na základě historických událostí v období, kdy byly Domažlice přeměněny v město, je nepochybné, že nová lokace...

Slovník

  Závěr románských sakrálních staveb, obsahujicí oltář, nejčastěji polookrouhlý, zaklenutý poloviční kopulý – konchou. Aktivní obrana – je způsob obrany, při němž obránci nespolehají pouze na...

Emigrace

Jeho hlavním aktérem byl MUDr. Jaroslav Naxera (1950), radiolog z nemocnice v Domažlicích. V roce 1978 se mu povedlo vycestovat do Rakouska, kde požádal o politický azyl. Brzy zjistil, že je...

Prusko – rakouská válka

Domažlicemi projíždí každý den po železnici mnoho rakouského vojska z Radstatu (pevnost Německého spolku), Holštýna a jiných území. 10. června Byla v Domažlicích vojenská komise , složená z majora...

Napoleonské války

Staňkovem mezi léty 1793 – 1797 několikrát prošla francouzká vojska. V roce 1799 přišlo ruské vojsko do Staňkova a zůstalo zde devatenáct dní. Staňkov v této době utrpěl mnoho škod a to především...

Podzemí

Historické podzemí města Domažlice se nachází pod historickým centrem a sousedícími ulicemi v jeho okolí. Historické podzemí se rozumí nejen podzemní chodby, ale i sklepení nebo další podzemní...

Strážní pluk Chodský

V prvních květnových dnech roku 1945 byla ukončena příprava pro vytvoření Strážního pluku, který vznikl ke dni 7. května 1945 založený příslušníky odbojové skupiny NIVA. Byly vyvěšeny...

Klenčí pod Čerchovem

V úterý dne 07. června 1932 objevili dělníci při budování obecního vodovodu podzemní chodbu, která vedla ze sklepa obchodníka Jindřicha Mráze v dolní části náměstí. Vedla na severozápadní stranu a...

Koloveč

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Dne 16. října 1935 byl při výkonu služby zastřelen štábní strážmistr Josef Jirka z četnické stanice Koloveč hledaným zločincem Rudolfem Hellerem,...

Železná – Eisendorf

Prozatím nejsou bližší informace k četnické stanici. Pohraniční útvar SNB 9600 (PÚ 9600), červenec 1946. Pohotovostní pluk 2, Plzeň. II. prapor Plzeň  roty  :  Česká Kubice, Bělá nad Radbuzou....

Zahořany

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Četnická stanice se nachází po levé straně od obce Spáňov po levé straně. Je přestavěna na soukromý dům.

Újezd

Zde bude historie obce. V roce 1938 bylo povoláno k odvodu z obce Újezd celkem 11 branců, jen 5 jich bylo odvedeno. Při manifestačních volbách pod kandidaturou Konráda Henleina na poněmčeném území...

Úboč

V 19. století byla v jižní části obce objevena podzemní chodba, která pravděpodobně kdysi vedla do tvrze, založené již ve 13. století. V době, kdy byla ves připojena ke hradu Herštejnu, tvrz...

Svržno

Svržno – předpokládaný zaniklý hrad, nejspíše na Černém vrchu u obce Svržna. Ve Svržně ve středověku existovaly dvě feudální rezidence, většinou uváděné jako tvrze. Sídlo zde nejspíše existovalo...

Štítary

Dodnes znatelným otvorem ve skále na jižní straně Štítarského hradiště u řeky Radbuzy ústila podzemní chodba, vedoucí údajně nahoru do bývalého slovanského hradiště s kostelem svatého Vavřince. Že...

Srby

Četnická stanice je ve své původní podobě. Nyní je využívaná farností Horšovský Týn.

Semněvice

Bližší informace zatím nejsou k dispozici.

Postřekov

Na Chodsku nacházíme prastaré štoly nenápadně a chytře zbudované. Jsou to většinou sluje v sadu za obydlím hospodáře. , vedoucí dále jako šachty za obec do polí. Při náhlém nepřátelském...

Pivoň

Obsah 1. Historie 2. Četnictvo 3. Pohraniční stráž HistorieZde bude historie obce. Četnictvo Četnická stanice PIVOŇ Založena : 01. 01. 1922 Výměra staničního obvodu : 30 km2 Počet obyvatel : 1836...

Osvračín

Obsah 1. Historie 2 Četnictvo 3. Podzemí 4. Hrad Historie Zde bude historie obce. Četnictvo Četnická stanice OSVRAČÍN 1. ledna 1937 odešel do pense vrchní četnický strážmistr Václav Čáslavský, který...

Štítary – Tvrz

Fara Štítary Přímo ve vsi v budově bývalé fary se nachází sklepy , vytesané do hlinitého podloží, stojicí prý na místě bývalé tvrze. Alexej Petrašovský Zdroj : Horšovskotýnsko –...

Nálezy

V roce 2011 při rekonstrukci sklepa domu v Kostelní ulici v Domažlicích bylo nalezeno větší množství mincí. Většinu nálezu tvořily drobné mince ze stříbra nízké kvality, pokryté silnou...

Ing. Jan Štěpán

Ing. Štěpán Jan Ing. Jan Štěpán Ze vzpomínek manželky Ing. Jana Štěpána Odchod za hranice v roce 1939 V roce 1935 - 1949 jsem studoval na německé Obchodní akademii v Plzni. Po okupaci...

Pocinovice

Obsah 1. Historie 2. Četnictvo   HistorieZde bude historie obce.   ČetnictvoPolitický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Budova původní Četnické stanice již nestojí, byla zbourána...

T. G. Masaryk v Domažlicích

T. G. Masaryk v Domažlicích T. G. Masaryk roku 1891 kandidoval za skupinu měst Domažlice – Písek do Říšské rady za Národní stranu svobodomyslnou – Mladočechů. Za Staročechy kandidoval...

Nemaničky – Schmalzgruben

  Obsah ČetnictvoPolitický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice

Nahošice

Obsah 1. Osobnosti Osobnosti Olga Müllerová (Čížková) – vnučka Jana Čížka poskytla informace o svém dědečkovi.   Za přispění OÚ Blížejov.    ÚVOD: Cesta mého dědečka Jana Čížka, rodáka z...

Babylon

Obsah 1. Četnictvo 2. 2. světová válka 3. Pohraniční stráž Četnictvo   Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Četnická stanice je dnes přestavěna na rodinný dům. Na Babyloně...

Mrákov

Obsah 1. Četnictvo ČetnictvoPolitický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Četnická stanice byla zbourána.

Lučina – Grafenried

Obsah 1. Četnictvo 2. Historie ČetnictvoPolitický okres  :  Horšovský Týn Soudní okres  :  Hostouň Mužstvo Četnické stanice Binder Adam – náhradní četník – od 07.10.1917  z Eisendorfu – do...

Kout na Šumavě

Obsah 1. Četnictvo Četnictvo Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Bývala zde šatlava. Pohraniční stráž Pohraniční útvar SNB 9600 (PÚ 9600), červenec 1946. Pohotovostní pluk 2, Plzeň....

Hlohovčice

Obsah 1. Četnictvo Četnictvo Četnická stanice zde měla být ve 20. letech 20. století.

Folmava

Obsah 1. Četnictvo 2. Pohraniční stráž Četnictvo Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Hraniční Četnická stanice. Pohraniční stráž HISTORIE POHRANIČNÍCH ÚTVARŮ       Pohraniční...

Dlažov – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Četnická stanice měla být na zámečku. Původně okres Domažlice. Nyní okres...

Draženov – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Četnická stanice Stará četnická stanice byla umístěna v přízemních oddělených místnostech ve škole (dnes je zde Obecní úřad)....

Díly

Obsah Historie Historie obce Díly.

Domažlice – Wehrmacht – Vojenská přehlídka

Wehrmacht - Vojenská přehlídka 29. března 1939 od 12:00 hodin se konala na náměstí Míru slavnostní vojenská přehlídka Wehrmachtu. Na přehlídku museli přijít všichni vedoucí státních i...

Domažlice – U.S. Army

U.S. Army května 1945 Ráno vedle zábradlí naproti klášteru leželi čtyři velké natřené stožáry, ty byly připravené k uvítání osvobozenecké armády. Během dne byly tyto stožáry vztyčeny...

Postřekov – Starý Postřekov

Kolem roku 1935 byl nalezen menší poklad, z něhož je známo 13 denárů knížete Bořivoje II. (1101-1107, 1117-1120) a Vladislava I. (1109-1125). Poklad byl ukryt kolem roku 1125. Zdroj :...

Nový Herštejn

V roce 1888 bylo v lese Jedlovec nalezeno kolem 600 denárů knížat Bořivoje II. (1101-1107, z prvního období vlády) a Svatopluka (1107-1109). Poklad byl ukrytý kolem roku...

Poslední úlet vojenských pilotů

Dne 4. března 1987 odstartovali k plánovanému navigačnímu letu s vrtulníkem MIL MI - 2, velitel 19. vrtulníkového odřadu nadporučík Ing. Milan Komárek (1960) a pilot 20....

Poslední civilní úlet

Jeho hlavním aktérem byl MUDr. Jaroslav Naxera (1950), radiolog z nemocnice v Domažlicích. V roce 1978 se mu povedlo vycestovat do Rakouska, kde požádal o politický azyl....

Zajímavosti

Na Domažlickém okrese byly poslední padlí vojáci U.S.A. na Evropském válčiští. Poslední padlý voják U.S. ARMY byl na Růžově u Bělé nad Radbuzou. Poslední padlý pilot USAAF byl Paul Kirkham, který...

FOUR SQUARE

Nerealizovaný výsadek " FOUR SQURE ". Výsadková skupina, jejímž velitelem byl Jaroslav Bublík a příslušníci, bývalí vládní vojáci Josef Špinka, Karel Hubl a Josef Krist. Výsadková skupina byla...

Domažlice 1945

5. května ráno odbojová skupina NIVA obsadila důležité úřady. Kolem poledne vstoupila Americká armáda do Domažlic. Postupovala od Nevolic. 7. května vznikl Strážní prapor Chodský, během pár dní...

2. Lehká tajná divize

2. Lehká tajná divize - Telegrafní a stavební úřad Plzeň byl jednou z ilegálních zpravodajských organizací působicích v průběhu 2. světové války v oblasti dnešního Plzeňského kraje. Zpravodajská...

Hasičský odboj na Domažlicku

Hasičský odboj na Domažlicku. V letech 1941 a 1942 byly rozpuštěny skoro všechny národní organizace a České spolky. Nadále fungovali jen hasiči, které nutně potřebovala válečná mašinerie. Až do...

Babylon – Smrtící exploze

Dne 22. září 1938  u Černého rybníka po 21. hodině došlo při podminovávání silničního mostku vojáky Československé armády k explozi ekrazitové trhaviny, kterou používali. Na místě exploze zahynuli...

Újezd 1938

V roce 1938 bylo povoláno k odvodu z obce Újezd celkem 11 branců, jen 5 jich bylo odvedeno. Při manifestačních volbách pod kandidaturou Konráda Henleina na poněmčeném území...

Újezd 1940

Hraniční propustky Po Mnichovu v roce 1938 Újezdští občané chodili přes protektorátní hranici do Říše na pole a louky za zemědělskou činností a do Trhanovského kostelíka. Pro tento účel museli mít...

Újezd 1941

Rozpuštění Sokola Počátkem roku 1941 byl rozpuštěn místní tělocvičný spolek Sokol. Knihy spolku byly zabaveny a knihovna zapečetěna. Peníze Sokola se podařilo zatajit, šlo asi o 3000,- K, byly...

Újezd 1942

Pozemky na vojenské cvičiště Wehrmacht si rozšířil mezi Draženovem a Újezdem vojenské cvičiště a zabrali k tomuto účelu pozemky směrem k Dobré vodě a část luk i polí z katastru obce Újezd zvaných ,,...

Újezd 1943

Újezd Rok 1943 byl pro obec Újezd nejtěžší z války. Obec Újezd byla po celou válku jednou z nejmizernějších v celém okrese svými dodávkami pro německé řízené hospodářství.   Přímá kontrola 12....

Domažlicko

Druhá světová válka začala 1. září 1939. V Evropě skončila 8. května 1945 a celosvětově byla ukončena 2. září 1945. Na domažlickém okrese se jí budeme zabývat od roku 1938 po Mnichovské dohodě, kdy...

Úboč – Podzemí

V 19. století byla v jižní části obce objevena podzemní chodba, která pravděpodobně kdysi vedla do tvrze, založené již ve 13. století. V době, kdy byla ves připojena ke hradu Herštejnu,...

Štítary – Hradiště

Hradiště Štítary Dodnes znatelným otvorem ve skále na jižní straně Štítarského hradiště u řeky Radbuzy ústila podzemní chodba, vedoucí údajně nahoru do bývalého slovanského hradiště s...

Postřekov – Podzemí

Na Chodsku nacházíme prastaré štoly nenápadně a chytře zbudované. Jsou to většinou sluje v sadu za obydlím hospodáře. , vedoucí dále jako šachty za obec do polí. Při náhlém nepřátelském...

Poběžovice – podzemí

Podzemní chodba ústí z nejhlubšího sklepení poběžovického zámku a je celá vylámaná ve skále. Tato skalní prostora byla později obezděna kamenem a zaklenuta cihlami....

Osvračín – Podzemí

V roce 1936, při výkopu na vodovodní potrubí na stavbě domu č. p. 38, paní Julie Abrahamové v Osvračíně byly vykopány v hloubce 2,5 metru pod dvorem zachovalé podzemní chodby. Stěny...

Klenčí pod Čerchovem – Podzemí

V úterý dne 07. června 1932 objevili dělníci při budování obecního vodovodu podzemní chodbu, která vedla ze sklepa obchodníka Jindřicha Mráze v dolní části náměstí. Vedla na...

Hlohová

Obsah 1. Podzemí Podzemí Hlohovské podzemí Asi 2 kilometry od Staňkova se nachází dosti veliká obec Hlohová. V blízkosti zdejšího kostela a panského dvora, v místech zvaných na Vyšehradě, stávala...

Zinkový důl Stříbrnice

Na severní straně Staňkova směrem k Čečovicím na levé straně od silnice se nalézá bávalý zaniklý ,, Zinkový důl "  zvaný ,, Stříbrnice ". V tomto dole byla již v první polovině 18. století kutána...

Na Kole

Ražba štoly začala v roce 1943, pro silné ložisko  slídy, která  se používala pro válečný průmysl na výrobu skel do letadel. Těžba štoly byla ukončena v roce 1945. Důlní dělníci vybudovaly štolu o...

Škarman

Nazývaná též jako Škalníkova díra. Jedná se o staré důlní dílo.

Na Bábě

Jedná se o staré  důlní dílo sloužící k těžbě slídy, která se používala do malířských barev, jako lesk a později k výrobě skel na letadla. Štola se nachází u silnice z Domažlic na Újezd naproti...

Železná – Eisendorf – Četnictvo

Prozatím nejsou bližší informace k četnické stanici.

Zahořany – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Četnická stanice se nachází po levé straně od obce Spáňov po levé straně. Je přestavěna na soukromý...

Všeruby – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Četnická stanice.

Úboč – Četnictvo

Bližší informace zatím nejsou.

Srby – Četnictvo

Četnická stanice je ve své původní podobě. Nyní je využívaná farností Horšovský Týn.

Semněvice – Četnictvo

Bližší informace zatím nejsou k dispozici.

Rybník – Četnictvo

Četnická stanice RYBNÍK Zřízena : 01. 10. 1918 Staniční obvod : 31 km2 Počet obyvatel : 1780 Služební obvod : Z obvodu stanice Grafenried (Lučina) byli stanici Rybník přidělena obec...

Pocinovice

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Budova původní Četnické stanice již nestojí, byla zbourána  a na jejím místě dnes stojí obchodní...

Poběžovice – Četnictvo

Četnická stanice byla na náměstí. Sloužicí četníci zde měli své kasárna.

Pivoň – Četnictvo

Četnická stanice PIVOŇ Založena : 01. 01. 1922 Výměra staničního obvodu : 30 km2 Počet obyvatel : 1836 Služební obvod : Herštýnské chalupy s hájovnou Kapellenhaus. Dále byla přidělena...

Osvračín – Četnictvo

Četnická stanice OSVRAČÍN 1. ledna 1937 odešel do pense vrchní četnický strážmistr Václav Čáslavský, který se odstěhoval do Plzně. Na jeho místo nastoupil nový vrchní četnický...

Nemaničky – Schmalzgruben – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice

Mrákov – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Četnická stanice byla zbourána.

Meclov

Obsah 1. Četnictvo 2. Historie   Četnictvo Budova kde byla Četnická stanice stojí směrem na obec Otov, byl zde i Meclovský Obecní úřad. Historie Historie obce...

Lučina – Grafenried – Četnictvo

Politický okres  :  Horšovský Týn Soudní okres  :  Hostouň Mužstvo Četnické stanice Binder Adam - náhradní četník - od 07.10.1917  z Eisendorfu - do 19.04.1918 odvelen k Zemskému...

Kout na Šumavě – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Bývala zde šatlava.

Koloveč – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Dne 16. října 1935 byl při výkonu služby zastřelen štábní strážmistr Josef Jirka z četnické stanice Koloveč hledaným...

Klenčí pod Čerchovem – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Služba Vrchní četnický strážmistr František Ditrich odešel začátkem roku 1927 na dovolenou a dne 01. září 1927 odešel...

Hlohovčice – Četnictvo

Četnická stanice zde měla být ve 20. letech 20. století.

Folmava – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Hraniční Četnická stanice.

Draženov

Obsah 1. Četnictvo 2. Osobnosti 3. Události           Četnictvo Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Četnická stanice Stará četnická stanice byla...

Domažlice – Četnictvo

Četnictvo v Domažlicích bylo zřízeno v druhé polovině 19. století, Bylo zde za Rakouska a Rakousko - Uherska. Za 2. světové války bylo v Domažlicích i německé četnicvo, které sídlilo v...

Dlažov

Obsah 1. Četnictvo 2. Historie Četnictvo Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Četnická stanice měla být na zámečku. Nyní okres Klatovy. Historie Dlažov se původně nacházel v okresu...

Česká Kubice

Obsah 1. Četnictvo 2. Pohraniční stráž   Četnictvo Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Byla zřízena přechodná Četnická stanice na nádraží kolem roku 1921. Pohraniční stráž...

REKLAMA

NOVÉ FOTOGRAFIE

………………………………………………………………………………….

Podpořte nás

Pokud se Vám naše stránky a naše činnost líbí a můžete nás nás podpořit finančně jakoukoliv částkou zaslanou na náš účet vedený u Raiffeisen Bank a.s. číslo 512652002/5500, přičemž do zprávy pro příjemce uveďte “dar”.  V případě zájmu Vám rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Poskytnuté bezúplatné plnění lze podle zákona č. 586/1992 Sb. odečíst ze základu daně, jestliže: u fyzické osoby (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb.) pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč, v úhrnu lze odečíst maximálně 15 procent ze základu daně,  a u právnické osoby činí alespoň 2000 Kč, v úhrnu lze odečíst maximálně 10 procent ze základu daně.

V případě žádosti o vystavení potvrzení pro daňové účely nebo ohledně sepsání darovací smlouvy kontaktuje, prosím, Mgr. et Mgr. Petra Hejdu.

***** NÁŠ TÝM *****

Čáni Radek

jednatel

Tel.: 737 727 891
e-mail: cani@domazlicky-dejepis.cz

Petrašovský Alexej

redaktor

Tel.: 722 208 792
e-mail: petrasovskya@seznam.cz

Tippl Jaromír

technická podpora

Tel.: neuvedeno
e-mail: jtippl@centruml.cz

Petr Hejda

právní podpora

Tel.: 608 861 030
e-mail:p.hejda.pol@seznam.cz