Pozemky na vojenské cvičiště

Wehrmacht si rozšířil mezi Draženovem a Újezdem vojenské cvičiště a zabrali k tomuto účelu pozemky směrem k Dobré vodě a část luk i polí z katastru obce Újezd zvaných ,, V Páně polích “. Vlastníkům polí a luk dali nepatrnou částku nájemného. Na tomto cvičišti zbudovali zákopy, různá opevnění, zátarasy a zároveň zde probíhal bojový výcvik. Pozemky byli touto aktivitou znehodnoceny.

Hořlaviny

Na jaře letci RAF shodili z letadla  ,, V Dědinách ” u Říhovic pískovny směrem k Trhanovu padák zatížený hořlavinami. Místo bylo okamžitě po nálezu zajištěno četníky. Četníci padák s hořlavinami zlikvidovali a odstranili.

Odbojové letáky

Často zahraniční letci shazovali z letadel letáky pro lid. Na jaře bylo mnoho letáků shozeno v okolí Újezda. Pod dozorem četníků museli dospělí a mládež tyto letáky sbírat a ihned odevzdávat. Mnoho letáků bylo ukryto a pak si je lidé tajně četli doma. Bylo to velké nebezpečí, protože čtení těchto letáků a rozšiřování informací z letáků bylo trestáno koncentračním táborem.

Heydrichiáda

Dne 27. května 1942 byl spáchán atentát na Reinharda Heydricha. Nastalo období Druhé heydrichiády. Jednoho večera byla náhle obec Újezd obsazena Wehrmachtem a jednotkami SS. Byli prohlíženy všechny domy a nikdo nesměl přecházet z domu do domu a ani jít po vsi. Každý musel předložit osobní doklady a byli prohlíženy místnosti, skříně, půdy, stodoly a další prostory. Osoba bez dokladů měla být podle informací zastřelena. V obci Újezd nebyl nikdo nalezen. Zrovna v tento den byl Josef Krynes č. p. 33 doma z Říše na černo, bez osobních dokladů protože se vzdálil tajně z Norimberku. Vyšel ven před domov a pustil se s pátrajícími Němci do řeči, že je úplně oklamal a nikdo po něm nechtěl osobní doklady. Nebyl hlášen ani na obecním úřadě.

Nucené nasazení do práce

Pracovní úřad v Domažlicích nuceným pracím v Říši :

  • Jan Krynes, narozen 14. června 1919. Povoláním učitel. Absolvent gymnázia v Domažlicích. Před nasazením v Norimberku pracoval nuceně rok a půl ve strojovně u firmy Holý v Domažlicích. Byl nasazen v Norimberku, nějaký čas se svým bratrem. Byl tam jeden rok.
  • Rudolf Köppla, narozen 20. července 1922. Byl nasazen v Mostu v benzínárně. Z nasazení se neohlášeně vzdálil na pohřeb svého otce a sestry, kteří v té době zemřeli. V červnu jej poslal pracovní úřad zpět do Mostu, kde byl zatčen (není známo kým byl zatčen) a vyslýchán. Po čase utekl ze zaměstnání a byl zatčen v červnu 1944 v Janovicích nad Úhlavou odkud byl převezen na německou kriminální policii (pravděpodobně Gestapo) v Klatovech. Byl převezen do donucovacího tábora (pracovny) u Mirošova (okres Rokycany). Po třech měsících byl převezen do Prahy a vězněn byl ve věznici v Ruzyni. Po měsíci byl vrácen zpět na pracoviště v Mostu kde byl pod policejním dohledem do dubna 1945.

Zrušení čestného občanství

Z nařízení německých úřadů muselo obecní zastupitelstvo zrušit udělené čestné občanství v roce 1938 Dr. Milanu Hodžovi.

Čáni Radek
Zdroj : Kronika obce Újezd, SOkA Domažlice, www.portafontium.eu.