Rozpuštění Sokola

Počátkem roku 1941 byl rozpuštěn místní tělocvičný spolek Sokol. Knihy spolku byly zabaveny a knihovna zapečetěna. Peníze Sokola se podařilo zatajit, šlo asi o 3000,- K, byly převedeny na místní Osvětovou radu a později na Rodičovské sdružení při škole, kde byly až do května 1945. Podařilo se zachránit i tělocvičné nářadí. Starosta Sokola Martin Sladký byl vyzván, aby všechny spisy odevzdal do Plzně. Učiněno bylo až po dvou urgencích po původním vyzvání. Mnoho knih bylo rozdáno důvěrně mezi členy a byla odevzdána jen část knihovny. Odevzdáno bylo i 70,- K, které byly vedeny v běžném pokladním deníku tohoto roku.

 

Zbraně

Přišlo nařízení, kdo má jakékoli zbraně, aby je odevzdal. Bylo vyhlášeno u koho bude zbraň nalezena po lhůtě, která byla nařízena k odevzdání, bude odsouzen k trestu smrti. V Újezdě měl zbraň jen Miloslav Masopust a to lovecké pušky. O Velikonocích k němu přišlo Gestapo s 28 vojáky. Domovní prohlídka trvala dvě a půl hodiny, vše rozházeli. Nalezena byla jen lovecká puška Hamerleska. Nenahlásil u ní obnovení dokumentů. Byla zabavena ve prospěch Říše. Šťastně vyvázl bez trestu.

 

Zatčení gestapem

30. srpna 1941 byly v Újezdě gestapem zatčeny rolníci Matěj Vaněk a Miloslav Masopust. Podnět k zatčení byli jejich řeči v místním hostinci proti Říši. Miloslav Masopust byl po výslechu v Domažlicích propuštěn. 19. listopadu 1941 byl opět zatčen Gestapem a zároveň s ním i Jan Vebr, který byl dělníkem v Hospodářském družstvu v Domažlicích. Byli odvezeni do Klatov na Gestapo k výslechu. Janu Vebrovi kladli též za vinu dřívější akci spojenou s ředitelem Hospodářského družstva Sedláka, kterou opět zapřel. Oba byli souzeni v Praze na Pankráci. Miloslav Masopust dostal trest deset měsíců (vězněn byl v Drážďanech a Budyšíně), Jan Vebr dostal trest dvanácti měsíců (vězněn v Drážďanech a Budyšíně), pracoval tam v továrně na výrobu granátů. Pracovalo se i přes noc. Byl popálen od kyseliny solné, která se používala při výrobě. Po dobu jeho věznění Hospodářské družstvo vyplatilo tajně jeho rodině finanční podporu 3000,- K a v domažlické prodejně ,, Družce ” jim byly dávány potraviny zdarma. Matěj Vaněk byl odsouzen k deseti měsícům včetně čtyř měsíců vazby. Vězněn byl asi v Lebusu.

Hlídání úrody

V létě byla zřízena hlídka polní úrody ve dne i v noci z důvodu přeletu spojeneckých letadel, které shazovali zápalné fosforové destičky a podobné věci k zapálení úrody. Hlídkovalo se na hrádku, povinně všichni. Hlídka byla po dvou lidech a po osmi hodinách se střídaly. Hlídky byli kontrolovány četnictvem.

 

Oprava hasičského skladiště (hasičárna)

Na hasičské skladiště (hasičárna) byla přistavěna věž na sušení hadic a uvnitř opraven strop.

 

Újezdský partyzán

Josef Krynes byl tento rok nasazen Pracovním úřadem na práci do Říše. Pracoval v Norimberku pravděpodobně u firmy Hanschvägerl Wilhem, která vyráběla potraviny a dodávala je do zajateckého tábora sovětských důstojníků. Sovětští vojáci zde měli pracovat pro firmu Chillingsworthe. Tyto potraviny tam doručoval Krynes. Vešel hned v tajný důvěrný styk se zajatci. Naučil se od nich dobře rusky. Po několika týdnech osvobodil tajně několik sovětských důstojníků a přes Československo jim ukazoval cestu zpět do Sovětského svazu (SSSR). V Norimberku byl celkem pětkrát vyšetřován Gestapem. Posledního sovětského důstojníka vedl v lednu 1943 přes Újezd. Skryl ho doma ve stodole. Svému bratru Janovi sebral zcela nové šaty, boty a plášť. Oba společně na cizí doklady jeli přes okupovanou Evropu na východ. Každý seděl v jiném železničním voze. Tento důstojník Boris Rybakov z Leningradu (Petrohrad) byl sovětským komisařem a s sebou nesl tajné vojenské náčrty německých letišť, továren a vojenských objektů z okolí Norimberka. Až vLitvě byl zatčen Gestapem Krynes a byl jím podezírán ze špionáže. Nic neprozradil. Byl ve vyšetřovací vazbě pravděpodobně v Brötzu, kde byl podroben důkladnému výslechu. Tamtéž pobyl půl roku v koncentračním táboře a z toho tři měsíce byl v temnici (bunkru). Po zákroku jeho zaměstnavatele byl vrácen zpět do Norimberku, kde byl ještě nějaký čas ve vazbě a pod dohledem Policie pak pracoval zzpět u své firmy. Ve vhodný okamžik opět uprchl a na cizím jménem se dostal do Auschwitzu (Osvětim). Není jasné z dokumentu jestli se nacházel v koncentračním táboře nebo mimo něj. Při likvidaci tábora před příchodem Rudé armády 27. ledna 1945 uprch domů do Újezda. Během února a března 1945 připravoval partyzánkou skupinu. Důstojník Boris Rybakov zanechal v Újezdě řadu velkých sovětských bankovek a svoji fotografii. Krynesovi rodiče vše zazdili ve chlévě. Po válce bylo vše vyndáno. Josef Krynes převedl celkem pět sovětských vojáků do jejich sběrného tábora pravděpodobně Bialystok (Bělostok v Polsku). Byl mezi nimi Gregory Korzula z Poltavy, který býval na vojenské učilišti v Moskvě a nebo kapitán Josiph Sluckij.

Radek Čáni
Zdroj : Redakce, Kronika obce Újezd, SOkA Domažlice, Porta fontium.