Podzemí
Podzemí
V 19. století byla v jižní části obce objevena podzemní chodba, která pravděpodobně kdysi vedla do tvrze, založené již ve 13. století. V době, kdy byla ves připojena ke hradu Herštejnu, tvrz zanikla. Bývalé tvrziště nacházejicí se ve farní zahradě tvoří pahorek, obehnaný z části příkopem a valem.

Alexej Petrašovský
 
Zdroj : Domažlicko a Kdyňsko. Zdeněk Procházka, Nakladatelství Českého lesa, 1996.
Ozbrojené sbory
Četnictvo
Hrady - Hradiště - Tvrze
Tvrz
Tvrz se nacházela na místě bývalé fary.