Velikonoční zvyky starých Slovanů a velikonoční zvyky na Chodsku

Období Velikonoc v sobě mísí pohanskou i křesťansko-židovskou tradici. Slovany nazýváme etnickou a jazykovou skupinu lidí patřící...

Historie zdravotní péče v Domažlicích

Historie zdravotní péče v Domažlicích Věnováno k 70. výročí založení Střední zdravotnické školy v Domažlicích   Počátky české medicíny můžeme datovat již k roku 1348,...

Kaple sv. Anny u Domažlic

Šestiboká kaple sv. Anny pochází z roku 1886 a je postavena v tehdy moderním pseudorománském slohu podle návrhu profesora J. Kováře. V osmdesátých letech 19. století se po...

Skokanský areál Dmout u Domažlic

V roce 1945, nedlouho po skončení války byla zahájena výstavba skokanského areálu pro lyže na Dmoutě pod Vavřinečkem. Byl postaven především německými válečnými zajatci....

3. cyklistická rota

3. cyklistická rota hraničářského praporu 6.Původně byla rota od roku 1920 umístěna v Milovicích.Dislokovaná byla od roku 1921 v Trhanově a od roku 1929 v...

Chodské kroje

V dnešní době stresu a chaosu nás stále více fascinuje odkaz naší historie, stopa odkazu našich předků, zvyky a tradice, které nám byly vštěpovány z generace na...

Kabourek Václav

V neděli 28. července 2019 přijel na svatojakubskou pouť z Prahy do rodného Staňkova Václav Kabourek, který se s námi podělil o svůj strhující životní...

Nové

Při budování MKS v roce 1968 na místě dnešního kina Čakan se prokopali do podzemních prostor učni stavebního oboru. Jednalo se o sklepení a podzemní chodbu, která vedla pod...

Domažlice

Město Domažlice bylo založeno při staré osadě, doložené již na konec 10, století. Na základě historických událostí v období, kdy byly Domažlice přeměněny v město, je...

Slovník

  Závěr románských sakrálních staveb, obsahujicí oltář, nejčastěji polookrouhlý, zaklenutý poloviční kopulý – konchou. Aktivní obrana – je způsob obrany, při němž...

Emigrace

Jeho hlavním aktérem byl MUDr. Jaroslav Naxera (1950), radiolog z nemocnice v Domažlicích. V roce 1978 se mu povedlo vycestovat do Rakouska, kde požádal o politický azyl....

Prusko – rakouská válka

Domažlicemi projíždí každý den po železnici mnoho rakouského vojska z Radstatu (pevnost Německého spolku), Holštýna a jiných území. 10. června Byla v Domažlicích vojenská...

Napoleonské války

Staňkovem mezi léty 1793 – 1797 několikrát prošla francouzká vojska. V roce 1799 přišlo ruské vojsko do Staňkova a zůstalo zde devatenáct dní. Staňkov v této době utrpěl...

Podzemí

Historické podzemí města Domažlice se nachází pod historickým centrem a sousedícími ulicemi v jeho okolí. Historické podzemí se rozumí nejen podzemní chodby, ale i sklepení...

Strážní pluk Chodský

V prvních květnových dnech roku 1945 byla ukončena příprava pro vytvoření Strážního pluku, který vznikl ke dni 7. května 1945 založený příslušníky odbojové...

Klenčí pod Čerchovem

V úterý dne 07. června 1932 objevili dělníci při budování obecního vodovodu podzemní chodbu, která vedla ze sklepa obchodníka Jindřicha Mráze v dolní části náměstí. Vedla na...

Koloveč

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Dne 16. října 1935 byl při výkonu služby zastřelen štábní strážmistr Josef Jirka z četnické stanice Koloveč hledaným...

Železná – Eisendorf

Prozatím nejsou bližší informace k četnické stanici. Pohraniční útvar SNB 9600 (PÚ 9600), červenec 1946. Pohotovostní pluk 2, Plzeň. II. prapor Plzeň  roty  :  Česká Kubice,...

Zahořany

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Četnická stanice se nachází po levé straně od obce Spáňov po levé straně. Je přestavěna na soukromý...

Újezd

Zde bude historie obce. V roce 1938 bylo povoláno k odvodu z obce Újezd celkem 11 branců, jen 5 jich bylo odvedeno. Při manifestačních volbách pod kandidaturou Konráda...

Úboč

V 19. století byla v jižní části obce objevena podzemní chodba, která pravděpodobně kdysi vedla do tvrze, založené již ve 13. století. V době, kdy byla ves připojena ke hradu...

Svržno

Svržno – předpokládaný zaniklý hrad, nejspíše na Černém vrchu u obce Svržna. Ve Svržně ve středověku existovaly dvě feudální rezidence, většinou uváděné jako tvrze. Sídlo zde...

Štítary

Dodnes znatelným otvorem ve skále na jižní straně Štítarského hradiště u řeky Radbuzy ústila podzemní chodba, vedoucí údajně nahoru do bývalého slovanského hradiště s...

Srby

Četnická stanice je ve své původní podobě. Nyní je využívaná farností Horšovský Týn.

Semněvice

Bližší informace zatím nejsou k dispozici.

Postřekov

Na Chodsku nacházíme prastaré štoly nenápadně a chytře zbudované. Jsou to většinou sluje v sadu za obydlím hospodáře. , vedoucí dále jako šachty za obec do polí....

Pivoň

Obsah 1. Historie 2. Četnictvo 3. Pohraniční stráž HistorieZde bude historie obce. Četnictvo Četnická stanice PIVOŇ Založena : 01. 01. 1922 Výměra staničního obvodu : 30 km2...

Osvračín

Obsah 1. Historie 2 Četnictvo 3. Podzemí 4. Hrad Historie Zde bude historie obce. Četnictvo Četnická stanice OSVRAČÍN 1. ledna 1937 odešel do pense vrchní četnický...

Štítary – Tvrz

Fara Štítary Přímo ve vsi v budově bývalé fary se nachází sklepy , vytesané do hlinitého podloží, stojicí prý na místě bývalé tvrze. Alexej Petrašovský Zdroj :...

Nálezy

V roce 2011 při rekonstrukci sklepa domu v Kostelní ulici v Domažlicích bylo nalezeno větší množství mincí. Většinu nálezu tvořily drobné mince ze stříbra...

Ing. Jan Štěpán

Ing. Štěpán Jan Ing. Jan Štěpán Ze vzpomínek manželky Ing. Jana Štěpána Odchod za hranice v roce 1939 V roce 1935 - 1949 jsem studoval na německé Obchodní...

Pocinovice

Obsah 1. Historie 2. Četnictvo   HistorieZde bude historie obce.   ČetnictvoPolitický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Budova původní Četnické stanice již...

T. G. Masaryk v Domažlicích

T. G. Masaryk v Domažlicích T. G. Masaryk roku 1891 kandidoval za skupinu měst Domažlice – Písek do Říšské rady za Národní stranu svobodomyslnou – Mladočechů. Za...

Nemaničky – Schmalzgruben

  Obsah ČetnictvoPolitický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice

Nahošice

Obsah 1. Osobnosti Osobnosti Olga Müllerová (Čížková) – vnučka Jana Čížka poskytla informace o svém dědečkovi.   Za přispění OÚ Blížejov.    ÚVOD: Cesta mého dědečka...

Babylon

Obsah 1. Četnictvo 2. 2. světová válka 3. Pohraniční stráž Četnictvo   Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Četnická stanice je dnes přestavěna na...

Mrákov

Obsah 1. Četnictvo ČetnictvoPolitický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Četnická stanice byla zbourána.

Lučina – Grafenried

Obsah 1. Četnictvo 2. Historie ČetnictvoPolitický okres  :  Horšovský Týn Soudní okres  :  Hostouň Mužstvo Četnické stanice Binder Adam – náhradní četník – od 07.10.1917  z...

Kout na Šumavě

Obsah 1. Četnictvo Četnictvo Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Bývala zde šatlava. Pohraniční stráž Pohraniční útvar SNB 9600 (PÚ 9600), červenec 1946....

Hlohovčice

Obsah 1. Četnictvo Četnictvo Četnická stanice zde měla být ve 20. letech 20. století.

Folmava

Obsah 1. Četnictvo 2. Pohraniční stráž Četnictvo Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Hraniční Četnická stanice. Pohraniční stráž HISTORIE POHRANIČNÍCH...

Dlažov – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Četnická stanice měla být na zámečku. Původně okres Domažlice. Nyní okres...

Draženov – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Četnická stanice Stará četnická stanice byla umístěna v přízemních oddělených místnostech ve škole (dnes...

Díly

Obsah Historie Historie obce Díly.

Domažlice – Wehrmacht – Vojenská přehlídka

Wehrmacht - Vojenská přehlídka 29. března 1939 od 12:00 hodin se konala na náměstí Míru slavnostní vojenská přehlídka Wehrmachtu. Na přehlídku museli přijít...

Domažlice – U.S. Army

U.S. Army května 1945 Ráno vedle zábradlí naproti klášteru leželi čtyři velké natřené stožáry, ty byly připravené k uvítání osvobozenecké armády. Během dne byly...

Postřekov – Starý Postřekov

Kolem roku 1935 byl nalezen menší poklad, z něhož je známo 13 denárů knížete Bořivoje II. (1101-1107, 1117-1120) a Vladislava I. (1109-1125). Poklad byl ukryt...

Nový Herštejn

V roce 1888 bylo v lese Jedlovec nalezeno kolem 600 denárů knížat Bořivoje II. (1101-1107, z prvního období vlády) a Svatopluka (1107-1109). Poklad...

Poslední úlet vojenských pilotů

Dne 4. března 1987 odstartovali k plánovanému navigačnímu letu s vrtulníkem MIL MI - 2, velitel 19. vrtulníkového odřadu nadporučík Ing. Milan...

Poslední civilní úlet

Jeho hlavním aktérem byl MUDr. Jaroslav Naxera (1950), radiolog z nemocnice v Domažlicích. V roce 1978 se mu povedlo vycestovat do Rakouska, kde...

Zajímavosti

Na Domažlickém okrese byly poslední padlí vojáci U.S.A. na Evropském válčiští. Poslední padlý voják U.S. ARMY byl na Růžově u Bělé nad Radbuzou. Poslední padlý pilot USAAF...

FOUR SQUARE

Nerealizovaný výsadek " FOUR SQURE ". Výsadková skupina, jejímž velitelem byl Jaroslav Bublík a příslušníci, bývalí vládní vojáci Josef Špinka, Karel Hubl a Josef...

Domažlice 1945

5. května ráno odbojová skupina NIVA obsadila důležité úřady. Kolem poledne vstoupila Americká armáda do Domažlic. Postupovala od Nevolic. 7. května vznikl Strážní prapor...

2. Lehká tajná divize

2. Lehká tajná divize - Telegrafní a stavební úřad Plzeň byl jednou z ilegálních zpravodajských organizací působicích v průběhu 2. světové války v oblasti dnešního Plzeňského...

Hasičský odboj na Domažlicku

Hasičský odboj na Domažlicku. V letech 1941 a 1942 byly rozpuštěny skoro všechny národní organizace a České spolky. Nadále fungovali jen hasiči, které nutně potřebovala...

Babylon – Smrtící exploze

Dne 22. září 1938  u Černého rybníka po 21. hodině došlo při podminovávání silničního mostku vojáky Československé armády k explozi ekrazitové trhaviny, kterou používali. Na...

Újezd 1938

V roce 1938 bylo povoláno k odvodu z obce Újezd celkem 11 branců, jen 5 jich bylo odvedeno. Při manifestačních volbách pod kandidaturou Konráda Henleina na...

Újezd 1940

Hraniční propustky Po Mnichovu v roce 1938 Újezdští občané chodili přes protektorátní hranici do Říše na pole a louky za zemědělskou činností a do Trhanovského kostelíka. Pro...

Újezd 1941

Rozpuštění Sokola Počátkem roku 1941 byl rozpuštěn místní tělocvičný spolek Sokol. Knihy spolku byly zabaveny a knihovna zapečetěna. Peníze Sokola se podařilo zatajit, šlo...

Újezd 1942

Pozemky na vojenské cvičiště Wehrmacht si rozšířil mezi Draženovem a Újezdem vojenské cvičiště a zabrali k tomuto účelu pozemky směrem k Dobré vodě a část luk i polí z...

Újezd 1943

Újezd Rok 1943 byl pro obec Újezd nejtěžší z války. Obec Újezd byla po celou válku jednou z nejmizernějších v celém okrese svými dodávkami pro německé řízené hospodářství....

Domažlicko

Druhá světová válka začala 1. září 1939. V Evropě skončila 8. května 1945 a celosvětově byla ukončena 2. září 1945. Na domažlickém okrese se jí budeme zabývat od roku 1938 po...

Úboč – Podzemí

V 19. století byla v jižní části obce objevena podzemní chodba, která pravděpodobně kdysi vedla do tvrze, založené již ve 13. století. V době, kdy byla ves...

Štítary – Hradiště

Hradiště Štítary Dodnes znatelným otvorem ve skále na jižní straně Štítarského hradiště u řeky Radbuzy ústila podzemní chodba, vedoucí údajně nahoru do bývalého...

Postřekov – Podzemí

Na Chodsku nacházíme prastaré štoly nenápadně a chytře zbudované. Jsou to většinou sluje v sadu za obydlím hospodáře. , vedoucí dále jako šachty za obec do polí....

Poběžovice – podzemí

Podzemní chodba ústí z nejhlubšího sklepení poběžovického zámku a je celá vylámaná ve skále. Tato skalní prostora byla později obezděna kamenem a...

Osvračín – Podzemí

V roce 1936, při výkopu na vodovodní potrubí na stavbě domu č. p. 38, paní Julie Abrahamové v Osvračíně byly vykopány v hloubce 2,5 metru pod dvorem zachovalé...

Klenčí pod Čerchovem – Podzemí

V úterý dne 07. června 1932 objevili dělníci při budování obecního vodovodu podzemní chodbu, která vedla ze sklepa obchodníka Jindřicha Mráze v dolní...

Hlohová

Obsah 1. Podzemí Podzemí Hlohovské podzemí Asi 2 kilometry od Staňkova se nachází dosti veliká obec Hlohová. V blízkosti zdejšího kostela a panského dvora, v místech zvaných...

Zinkový důl Stříbrnice

Na severní straně Staňkova směrem k Čečovicím na levé straně od silnice se nalézá bávalý zaniklý ,, Zinkový důl "  zvaný ,, Stříbrnice ". V tomto dole byla již v první...

Na Kole

Ražba štoly začala v roce 1943, pro silné ložisko  slídy, která  se používala pro válečný průmysl na výrobu skel do letadel. Těžba štoly byla ukončena v roce 1945. Důlní...

Škarman

Nazývaná též jako Škalníkova díra. Jedná se o staré důlní dílo.

Na Bábě

Jedná se o staré  důlní dílo sloužící k těžbě slídy, která se používala do malířských barev, jako lesk a později k výrobě skel na letadla. Štola se nachází u silnice z...

Železná – Eisendorf – Četnictvo

Prozatím nejsou bližší informace k četnické stanici.

Zahořany – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Četnická stanice se nachází po levé straně od obce Spáňov po levé straně. Je přestavěna na...

Všeruby – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Četnická stanice.

Úboč – Četnictvo

Bližší informace zatím nejsou.

Srby – Četnictvo

Četnická stanice je ve své původní podobě. Nyní je využívaná farností Horšovský Týn.

Semněvice – Četnictvo

Bližší informace zatím nejsou k dispozici.

Rybník – Četnictvo

Četnická stanice RYBNÍK Zřízena : 01. 10. 1918 Staniční obvod : 31 km2 Počet obyvatel : 1780 Služební obvod : Z obvodu stanice Grafenried (Lučina) byli stanici...

Pocinovice

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Budova původní Četnické stanice již nestojí, byla zbourána  a na jejím místě dnes stojí obchodní...

Poběžovice – Četnictvo

Četnická stanice byla na náměstí. Sloužicí četníci zde měli své kasárna.

Pivoň – Četnictvo

Četnická stanice PIVOŇ Založena : 01. 01. 1922 Výměra staničního obvodu : 30 km2 Počet obyvatel : 1836 Služební obvod : Herštýnské chalupy s hájovnou...

Osvračín – Četnictvo

Četnická stanice OSVRAČÍN 1. ledna 1937 odešel do pense vrchní četnický strážmistr Václav Čáslavský, který se odstěhoval do Plzně. Na jeho místo nastoupil nový...

Nemaničky – Schmalzgruben – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice

Mrákov – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Četnická stanice byla zbourána.

Meclov

Obsah 1. Četnictvo 2. Historie   Četnictvo Budova kde byla Četnická stanice stojí směrem na obec Otov, byl zde i Meclovský Obecní úřad. Historie Historie obce...

Lučina – Grafenried – Četnictvo

Politický okres  :  Horšovský Týn Soudní okres  :  Hostouň Mužstvo Četnické stanice Binder Adam - náhradní četník - od 07.10.1917  z Eisendorfu - do 19.04.1918...

Kout na Šumavě – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Bývala zde šatlava.

Koloveč – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Dne 16. října 1935 byl při výkonu služby zastřelen štábní strážmistr Josef Jirka z četnické...

Klenčí pod Čerchovem – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Služba Vrchní četnický strážmistr František Ditrich odešel začátkem roku 1927 na dovolenou a...

Hlohovčice – Četnictvo

Četnická stanice zde měla být ve 20. letech 20. století.

Folmava – Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Hraniční Četnická stanice.

Draženov

Obsah 1. Četnictvo 2. Osobnosti 3. Události           Četnictvo Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Četnická stanice Stará...

Domažlice – Četnictvo

Četnictvo v Domažlicích bylo zřízeno v druhé polovině 19. století, Bylo zde za Rakouska a Rakousko - Uherska. Za 2. světové války bylo v Domažlicích i německé...

Dlažov

Obsah 1. Četnictvo 2. Historie Četnictvo Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Kdyně Četnická stanice měla být na zámečku. Nyní okres Klatovy. Historie Dlažov se...

Česká Kubice

Obsah 1. Četnictvo 2. Pohraniční stráž   Četnictvo Politický okres  :  Domažlice Soudní okres  :  Domažlice Byla zřízena přechodná Četnická stanice na nádraží kolem roku...

Čečovice

  Obsah 1. Četnictvo Četnictvo Politický okres  : Horšovský Týn Soudní okres : Horšovský Týn Četnická stanice se měla nacházet na obecním...