T. G. Masaryk v Domažlicích

T. G. Masaryk roku 1891 kandidoval za skupinu měst Domažlice – Písek do Říšské rady za Národní stranu svobodomyslnou – Mladočechů. Za Staročechy kandidoval domažlický rodák MUDr. Antonín Steidl, statkář na nedalekém Baldově. Masaryka podporoval Politický spolek v Domažlicích v čele s jeho starostou, Josefem Klímou, otcem L. Klímy. Dne 22. února 1891 navštívil Masaryk Domažlice a zúčastnil se spolu s Antonínem Steidlem předvolební schůze v Bautzově hotelu. Dne 04. března 1891 získal ve své volební skupině T. G. Masaryk o 296 hlasů více než MUDr. Antonín Steidl a stal se tak za Domažlice, Klatovy, Strakonice, Volyni, Písek, Sušici a Horažďovice poslancem Říšské rady. Do Domažlic přijel opět 25. října 1891, kde v sále ,, U Šumavy „ hovořil o hospodářských a sociálních úkolech Říšské rady. Další návštěva Domažlic se uskutečnila 09. Dubna 1893, kdy opět vystoupil v tomto sále, aby vysvětlil, proč se chce vzdát říšského mandátu. Toho se vzdal koncem roku a z mladočeské strany vystoupil. Roku 1900 založil Českou stranu lidovou, v jejímž čele stál i v letech 1904 – 5, kdy se transformovala v Českou stranu pokrokovou. Za ni byl v letech 1907 – 14 zvolen jako poslanec do Říšské rady.

 

Jako prezident navštívil T. G. Masaryk Domažlice 02. a 03. května 1923. Na radnici mu byli představeni Jan Vrba, Jindřich Šimon Baar, Jindřich Jindřich a další členové veřejného života. Slavnostní večeři uspořádala městská rada v sále Sokolského domu. Zde Masaryk z 02. na 03. května přespal. Dne 03. května byl přítomen vojenské přehlídce konané na jeho počest a poté se setkal s představiteli Chodů – Tomášem Kozinou, Hančí Kozinovou a M. Verunskou. Dne 24. Května 1934 mu byla na průčelí Bautzova hotelu odhalena pamětní deska s nápisem : ,, V této budově odpovídal v letech 1891 – 1893 svému voličstvu prof. Dr. T. G. Masaryk jako poslanec poprvé vyslaný do Říšské rady ve Vídni. Zahajuje tak svoji politickou činnost vyvrcholenou r. 1918 osvobozením národa jeho v republice československé. Pro věčnou paměť. ,, Pamětní deska byla odhalena v den Masarykova třetího zvolení prezidentem. Slavnostní řeč pronesl Ladislav Horák z Prahy, dále Dr. Miroslav Halík ve svém proslovu poděkoval okresnímu hejtmanu Dr. Karlu Kupkovi, vrchnímu radovi a starostovi profesoru Václavu Pavlikovi, za převzetí záštity nad touto slavností. Deska na svém místě vydržela necelých 20 let. Na začátku 50. let byla komunistickou mocí osobnost T. G. M. vnímána kriticky a v této souvislosti docházelo k postupnému odstraňování všeho co by na něj připomínalo. Dne 30. Června 1953 došlo i na odstranění této pamětní desky. Záminkou byla pravopisná chyba v textu. Později z ní byla odlita pamětní deska Juliu Fučíkovi.

Československá národně sociální strana v roce 1991 iniciovala znovuosazení této pamětní desky. Dne 28. října 1991 byla kopie textu této desky umístěna na původní místo. Toto druhé odhalení provedl čestný občan Domažlic Rudolf Svačina a za domažlické národní socialisty promluvil Josef Vaněk. Této události se kromě široké veřejnosti zůčastnil předseda Okresního úřadu Pavel Faschingbauer a člen Rady svobodné Evropy Zdeněk Slavík.

Dne 07. března 1935 byl jmenován T. G. Masaryk čestným občanem města Domažlice.

 

 

 

 

 

Alexej Petrašovský, Radek Čáni

Zdroj : Archív Domažlický dějepis, Muzeum Chodska v Domažlicích.