Hradiště Štítary

Dodnes znatelným otvorem ve skále na jižní straně Štítarského hradiště u řeky Radbuzy ústila podzemní chodba, vedoucí údajně nahoru do bývalého slovanského hradiště s kostelem svatého Vavřince. Že by podzemní chodba mohla v kostele ústit, naznačuje zpráva historika M. Koláře z roku 1870, která se zmiňuje o záhadném podzemí pod kostelem, kam prý vedly dvě chodby. Jiné historické prameny uvádí, že se patrně jedná o štolu po staré těžbě.

Alexej Petrašovský
 
Zdroj : Horšovskotýnsko – historicko – turistický průvodce. Zdeněk Procházka, Nakladatelství Českého lesa, 1998.