Fara Štítary

Přímo ve vsi v budově bývalé fary se nachází sklepy , vytesané do hlinitého podloží, stojicí prý na místě bývalé tvrze.

Alexej Petrašovský
 
Zdroj : Horšovskotýnsko – historicko – turistický průvodce. Zdeněk Procházka, Nakladatelství Českého lesa, 1998.