Hradiště - Tvrz
Hradiště
Dodnes znatelným otvorem ve skále na jižní straně Štítarského hradiště u řeky Radbuzy ústila podzemní chodba, vedoucí údajně nahoru do bývalého slovanského hradiště s kostelem svatého Vavřince. Že by podzemní chodba mohla v kostele ústit, naznačuje zpráva historika M. Koláře z roku 1870, která se zmiňuje o záhadném podzemí pod kostelem, kam prý vedly dvě chodby. Jiné historické prameny uvádí, že se patrně jedná o štolu po staré těžbě.
Tvrz

Tvrz se měla nacházet na místě fary.

Farnost
Fara
Přímo ve vsiv budově bývalé fary se nachází sklepy , vytesané do hlinitého podloží, stojicí prý na místě bývalé tvrze.

 

 

Alexej Petrašovský
 
Zdroj : Horšovskotýnsko – historicko – turistický průvodce. Zdeněk Procházka, Nakladatelství Českého lesa, 1998.
Historie