Zřícenina královského hradu. Hrad byl pravděpodobně založen již před rokem 1266. Zda mohl být zakladatelem hradu v důležité hraniční poloze panovník, který by ho udělil lénem nejstaršímu známému držiteli Protivcovi, který o něm poprvé psal roku 1272 nevíme, i když je to značně pravděpodobné. Roku 1328 hrad za 1000 kop grošů získal rýnský falckrabí Jindřich Bavorský, ale zakrátko ho nalézáme v rukách krále Jana Lucemburského. Od něj roku 1331 za 300 kop grošů Starý Herštejn koupil pražský biskup Jan IV. z Dražic, který tak rozhojnil a zajistil biskupské statky na Horšovskotýnsku. Za arcibiskupa Jana z Jenštejna se zde a na Horšovském Týně prostavělo 500 kop grošů, záhy však byl hrad zastavován. Roku 1421 byl dobyt domažlickými. V 15. století střídal majitele, až do roku 1510 byl jako sídlo loupeživého rytíře Zdeňka Dobrohosta z Ronšperka (Poběžovic) dobyt a rozmetán.

Vnější opevnění tvořil dvojitý val a příkop. Pod jádrem hradu se nacházelo nevelké předhradí. Na obou koncích úzkého skaliska stály dvě věže. jedna z věží byla buď v roce 1510 nebo až po polovině 17. století pravděpodobně roztrhána střelným prachem.

Za Husitských válek zde byli upáleni mniši z nedalekého kláštera Pivoň.

Zdroj  :  Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů. Tomáš Durdík.