Zřícenina hradu na vysokém kopci u Kdyně. Hrad vznikl ve druhé polovině 13. století. V písemných pramenech se poprvé připomíná v roce 1279 jako jako majetek Děpolta, zakladatele významného rodu Švihovských z Rýzmberka. Hrad byl přestavován v první polovině 15. století, kdy již byl od roku 1403 majetkem pánů z Janovic. V roce 1448 hrad vyhořel a byl obnoven. Roku 1508 ho koupil Břetislav Švihovský z Rýzmberka, který ho nechal nákladně přestavět. V 16. století opět náležel Janovským a poté Gutštejnům. Za třicetileté války v roce 1623 byl bez poškození dobyt Marradasem. Zánik mu přineslo až nařízení císaře Ferdinanda III. z roku 1655 o boření hradů, které by se mohly díky svým vojenským kvalitám stát oporou případným povstalcům.

Hrad byl původně dvojdílný. V jihovýchodním nároží jeho nevelkého jádra hradu na nejvyšším místě se vypínal okrouhlý bergrift kontrolujicí přístupovou cestu. Na protilehlé straně, kde se dnes tyčí novodobá rozhledna, byl původně palác. Nejspíše v první polovině 14. století získalo kamennou hradbu i níže položené předhradí. Do jejího jihozápadního nároží byla zavázána druhá, flankování schopná okrouhlá věž. Patrně v této době v jádře vznikl druhý palác, přiložený k užší straně za bergfritem. V první polovině 15. století na jihu a  jihovýchodě hrad rozšířili přihrazením dalšní části se čtverhrannou věží při bráně a s jižní frontou zajištěnou drobnými čtverhrannými baštičkami. Velkolepá přestavba na počátku 16. století kromě úprav zástavby jádra i předhradí věnovala přednostně pozornost výstavbě nového účinného dělostřeleckého opevnění. Jádro i starší předhradí oběhl úzký parkán, z něhož na západní straně vybíhala kuriozní úzká dlouhá bašta s polookrouhlým čelem. Hlavní pozornost pochopitelně poutala východní strana nad přístupovou cestou. Zde byl parkán vybaven dvěma kvalitními dovnitř otevřenými dělostřeleckými polookrouhlými baštami a před větší z nich byl před příkopem nasypán ještě masivní zemní dělostřelecký rondel.

Zdroj  :  Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů. Tomáš Durdík