Příkopy nebo též Starý Rýzmberk. Zaniklý hrad na výrazném ostrohu vystupujicím z úbočí vrchu Kravaře mezi hrady Rýzmberkem a Novým Herštejnem. Hrad pravděpodobně vznikl na začátku 11. století. Od této doby byly Příkopy považovány za opěrný bod při obraně Všerubského průsmyku, který hrál značnou roli v bojích mezi Břetislavem I. a císařem Jindřichem III. v roce 1040. Impozantním trojnásobným systémém opevněná lokalita je dvojdílná. Vnější opevnění protáhlého pětiúhelného obrysu tvoří dva příkopy, před nimiž jsou valy. Menší jižní část takto nevymezeného prostoru zaujímá dnes zcela rovné předhradí, vykazujicí pouze na jižní straně valovitý relikt obvodového opevnění. Zhruba obdelné jádro s oblým čelem obýhá dlší příkop a val před ním. Zhruba polovinu obvodu nepříliš velkého jádra (38×22 metrů) obíhá valovitý relikt opevnění. Byla zde nalezena existence zástavby, možná zemnice. Veškeré stavby byly nejspíše dřevěné. Celková podoba opevnění a archeologické nálezy však spíše odpovídají hradu z první poloviny 13. století, který zde měl předchůdce náležejicícho do kontextu hradů přechodného typu. Příkopy náležely do nejstaršího horizontu šlechtických hradů v zemi a označovaných též jako horský hrádek.

Zdroj  :  Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů. Tomáš Durdík