Na Chodsku nacházíme prastaré štoly nenápadně a chytře zbudované. Jsou to většinou sluje v sadu za obydlím hospodáře. , vedoucí dále jako šachty za obec do polí. Při náhlém nepřátelském útoku je používaly k útěku většinou ženy a děti. Ukrývalo se do nich také oblečení, peřiny a obilí. O těchto skrýších věděli jenom místní lidé. Podobná chodba se nacházela i v Postřekově u Brychtů v č. p. 39. Toto podzemí bylo využito v 1. světové válce, jako skrýš oilí před probíhající rekvizicí.

Alexej Petrašovský
 
Zdroj : Kronika obce Postřekov 1923 – 1963. SOkA Domažlice. Porta fontium.