Politický okres  :  Domažlice

Soudní okres  :  Kdyně

Budova původní Četnické stanice již nestojí, byla zbourána  a na jejím místě dnes stojí obchodní dům.