Četnická stanice PIVOŇ

Založena : 01. 01. 1922

Výměra staničního obvodu : 30 km2

Počet obyvatel : 1836

Služební obvod : Herštýnské chalupy s hájovnou Kapellenhaus. Dále byla přidělena osada Paadorf (Hraničná)

z obvodu stanice Rybník.