V roce 1936, při výkopu na vodovodní potrubí na stavbě domu č. p. 38, paní Julie Abrahamové v Osvračíně byly vykopány v hloubce 2,5 metru pod dvorem zachovalé podzemní chodby. Stěny chodeb jsou vykopány velmi pečlivě, stěny chodeb jsou svislé a strop je do oblouku. Podzemní chodby se nachází přibližně 2,5 pod zemským povrchem. Šířka chodeb je 1,2 metru a výška minimálně 1,2 metru, ale vypadá to, že chodby byly vyšší. Naproti staré studni jsou rozšířeny chodby tak, že zde vznikla místnost o rozměrech 2 x 2 metry. Z této místnosti vede část chodby ke studni, hlavní chodba vede na severovýchod a v délce 7 metrů je zasypána. Rameno hlavní chodby na protější straně, která vede na jihovýchod je zasypána jen z části, jinak vede dále, ale pro malou výšku nelze dál pokračovat, proto nelze zjistit kam vede. Snad vede do místního velkostatku An. Zieglera , kde prý stávala tvrz pánů z Osvračína. Asi 1 metr od rozšíření chodeb proti studni severovýchodním směrem vede chodba odbočující z hlavní chodby na severozápad, ale již po 2 metrech je chodba zasypána. Asi 1 metr za hlavní chodbou podle náznaků musela být pravděpodobně větrací šachta. Naproti této boční chodbě se nalézá výklenek o velikosti 50 x 50 cm a hloubce 30 cm. Podzemní chodby jsou vykopány v pevném písčitém podloží. I když nebyly klenuty ani jinak zajištěny, jsou velmi zachovalé. Podle určitých příznaků, že chodby mohou být i pod domem č. p. 23 rolníka Václava Vavříka (Fricovic dům), bylo na dvou místech vrtáno a kopáno, ale zatím bezvýsledně. Podle zdělení místních občanů, vedly chodby i pod domem č. p. 21 rolníka Václava Sklenáře (U Šenkýřů), když při stavbách a kopání základů se narazilo na mnoho propadlých míst, bývalých podzemních chodeb. Pravděpodobně budou asi chodby tímto směrem zasypány. Dvůr č. p. 38, kde byly chodby nalezeny, se jmenuje Rychtářův dvůr. Zde bydlel v době selských robot rychtář, jmenovaný pány. Sem se scházeli podzemními chodbami k tajným schůzím a tím lze asi vysvětlit jejich původ. Kromě toho je známo, že tímto směrem  je správcovo obydlí, kde byla šatlava (vězení) a že chodby mohly být zbudovány i pro tento účel. S největší pravděpodobností se jednalo o únikové chodby nebo zde mohly být skladovány potraviny. Situační plánek nalezených podzemních chodeb a jejich popis dodal kronikáři zednický mistr Josef Lehánka z Osvračína.

Radek Čáni