Politický okres  :  Domažlice

Soudní okres  :  Domažlice

Četnická stanice byla zbourána.