Podzemí
Podzemí
V úterý dne 07. června 1932 objevili dělníci při budování obecního vodovodu podzemní chodbu, která vedla ze sklepa obchodníka Jindřicha Mráze v dolní části náměstí. Vedla na severozápadní stranu a byla vytesána ve skále. Zachovalá část této chodby je 11 metrů dlouhá, 1,1 metru vysoká a 0,85 široká. Další část chodby je zasypána. Chodba je suchá a byly v ní nalezeny střepy větší hliněné nádoby. Vchod ze sklepa do chodby je zazděn. V domě obchodníka Jindřicha Mráze byla dříve Stará pošta. V roce 1932 byl nad klenutými vraty vidět znak Staré pošty. Obchod Jindřicha Mráze byl jeden z nejstarších obchodů v Klenčí. Matka Jinřicha Mráze (v roce 1932 mu bylo 80let) vyprávěla, že za Napoleonských válek majitele obchodu schovávali do nějaké podzemní chodby , která od nich vedla, před nepřítelem látky a jiné zboží z obchodu. Francouzké vojsko bylo v Klenčí dne 19. listopadu 1805, jak o tom svědčí originál jednoho francouzkého listu, kterým se zaručuje bezpečnost osob a majetku Klenečské pošty.

 

Další chodba se měla nacházet na pozemku u Motlů. Podle pověstí vedla chodba z jejich dvora až za ,, Loutku“ .

Tyto chodby sloužily jako skrýš pro lidi a zároveň kam se schovávaly zásoby potravin pro případ, že se objevil nepřítel. Zásoby se v těchto skrýších obnovovaly, aby byly neustále čerstvé.

Čáni Radek
Ozbrojené sbory
Četnictvo
Politický okres  :  Domažlice

Soudní okres  :  Domažlice

Služba

  • Vrchní četnický strážmistr František Ditrich odešel začátkem roku 1927 na dovolenou a dne 01. září 1927 odešel do výslužby.
  • Od 22. dubna 1927 byl na jeho místo stanoven Václav Sedláček, který se sem přestěhoval z Myslíva od Nepomuku.
  • Dne 25. září 1925 byl zbaven služby zdejší velitel četnické stanice štábní strážmistr Václav Sedláček.
  • Dne 13. dubna 1930 se přestěhoval do Klenčí pod Čerchovem nový velitel četnické stanice vrchní četnický strážmistr František Baloun z Čečovic u Staňkova.

Případy

Za První republiky zde byl dopaden vrah Brněnského obchodníka, který byl zavražděn u Železné Rudy.

Krádež slepic

V noci z 08. února na 09. února 1928 došlo u přednosty železniční stanice Josefa Kubernáta v Klenčí pod Čerchovem ke krádeži drůbeže z uzavřeného kurníku. Bylo mu odcizeno 11 slepic (krahujevčích pilymutek) a kohout to vše v hodnotě 500,- Kč. Klenečské četnictvo ihned vyrozumělo o krádeži Okresní četnickou stanici v Domažlicích. Četníkům z Domažlic se během pár hodin podařilo nalézt veškerou odcizenou drůbež a zadržet dva pachatele z Domažlic. Mrtvá drůbež byla vydražena ve veřejné dražbě dne 09. února 1928. Oba pachatele skončili před soudem.

Pokus o vraždu

Dne 08. února 1928 bylo vzrušeno obyvatelstvo obce Nemanic. O 2000 hodině došlo k pokusu vraždy na syna místního domkáře 26.letého Františka K.. Pachatel vražedného útoku střelil do světnice z brokovnice přes otevřené okno, kde nebyla záclona. František K. byl těžce zraněn na hlavě a dopraven do Klatovské nemocnice. Na místo se dostavila Četnická pátrací hlídka z Plzně, která zatkla koláře Michala G. a jeho syna.