Šestiboká kaple sv. Anny pochází z roku 1886 a je postavena v tehdy moderním pseudorománském slohu podle návrhu profesora J. Kováře. V osmdesátých letech 19. století se po smrti svého manžela přestěhovala z Prahy do Domažlic baronka Anna Karndlmayer z Ehrenfeldu. V květnu 1885 věnovala tato šlechtična 1000 zlatých k výstavbě nové kaple nedaleko skromné kapličky, stojící nad roklí ke sv. Vavřinci. Nová kaple měla být zasvěcena sv. Anně podle křestního jména donátorky. S penězi určenými na výstavbu byly purkmistrovskému úřadu v Domažlicích předloženy i plány nové kapličky.

Samotná stavba však mohla začít až po dohodě s majitelem parcely Matějem Ludvíkem, od něhož bylo k tomuto účelu odkoupeno 200 sáhů pozemku. Ve středu 5. května 1886 byl položen ke stavbě základní kámen. Oproti původnímu návrhu však byly základy kaple značně rozšířeny. Z původních
15 m2 byla stavba zvětšena na 22,5 m2. Rovněž střecha měla být bez věžičky, ale nakonec bylo rozhodnuto o vyzvednutí malé vížky se zvonem. Změny v projektu zapříčinily nedostatek financí, takže se budování kaple protahovalo. Nakonec byla purkmistrovským úřadem vyhlášena dobrovolná sbírka, která byla oznámena i v místním tisku Posel od Čerchova. Ještě v roce 1886 byla kaple úspěšně dokončena a místní dobrodinci mohli dovybavit její vnitřní prostory. K slavnostnímu svěcení však došlo až 28. srpna 1887. Ve 14:30 hodin vyšel k tomuto místu z děkanského kostela ve městě veliký průvod farníků. Kapli pak vysvětil domažlický děkan páter Karel Hájek. Donátorka kaple zemřela o necelý rok později, 2. května 1888 ve věku 77 let a je pochována na hřbitově U sv. Jána na Týnském předměstí.

Původní zařízení svatostánku bylo v době totality zničeno, vchod byl totiž otevřený a vnitřek volně přístupný. Krytina střechy se nedostatečnou údržbou na mnoha místech rozpadala, zvonek ve věžičce byl ukraden. Později byl vchod opatřen mříží a vnitřní prostory vyzdobeny množstvím svatých obrázků. Generální oprava kaple začala na podzim r. 2006 odborným průzkumem krovu. Příští rok došlo k sejmutí poškozené zvonicové věžičky. Ta byla ve velmi špatném stavu a musela být nahrazena novou. Došlo také k výměně některých částí krovu, střešní krytiny a k opravě poškozené omítky. Nová je i výzdoba sakrálního prostoru. Obraz sv. Anny nad oltářem vytvořila malířka MgA. Slávka Štrbová. Veškeré práce byly dokončeny v červenci 2007.

Předchůdkyní kaple sv. Anny byla na druhé straně silnice kaple Matky Bolestné, zvaná též Kloboučnická. Ta byla v r. 1885 před výstavbou nového svatostánku zbourána. Starý obraz z Kloboučnické kaple býval uchováván v městském muzeu v Domažlicích. Česká spisovatelka Božena Němcová se ve své próze Obrazy z okolí Domažlického zmiňuje, že chodila za svého pobytu v Domažlicích na procházky kolem Vavřinecké rokle, kde po pravé straně míjela „Kloboučníkojc“ kapli, v níž se prý naposledy modlili a zpovídali odsouzenci, vedení tudy k blízkému popravišti. Popravčí místa se zde nacházela dvě: lokalita Na Šibenici, vzdálená několik desítek metrů a výše na kopci další popraviště Na spravedlnosti na místě, kde v minulých letech stávala pozorovací věž vojenského cvičiště.

Kloboučnická kaple v dolní části, v pozadí kostel sv. Vavřince.Před rokem 1886.

 

Kaple sv. Anny v roce 1939.

 

Kaple sv. Anny, před rekonstrukcí.

 

Rekonstrukce kaple sv. Anny v roce 2007.

 

Kaple sv. Anny po rekonstrukci.

Alex Petrašovský