Obsah

1. PodzemíPodzemí

Hlohovské podzemí

Asi 2 kilometry od Staňkova se nachází dosti veliká obec Hlohová. V blízkosti zdejšího kostela a panského dvora, v místech zvaných na Vyšehradě, stávala středověká tvrz, původně ze 14. století. Dnes stojí na původní lokalitě jen několik rodinných domů. Ze staré tvrze se zachovaly jen části příkopů a valů. Asi kolem roku 1830 si uprostřed zdejšího nádvoří hráli chlapci tehdejšího hospodáře tím, že nalévali vodu do důlku v zemi, která se jim přitom pořád ztrácela. Upozornili na to tedy svého otce, který začal na daném místě kopat, až nalezl v hloubce asi jednoho metru dřevěný překlad přes studnu. V ní se nacházelo množství zbraní a šípů, pravděpodobně z doby Břeňka z Ronšperka. V roce 1932 hospodář Josef Peteřík po vybudování vodovodu opatřil tuto studnu betonovým překladem a přikryl zemí. Při výstavbě lednice v roce 1884 byli na tomto místě nalezeny i zbytky sklepů a podzemní východ z tvrze. Bohužel, vše zůstalo nepovšimnuto a odborně neprozkoumáno. ještě v roce 1903 při přestavbě hostince byli na tvrzišti nalezeny hluboké klenuté sklepy, zasypané až ke stropu popelem.

Alexej Petrašovský
Zdroj : Archív redakce