Nerealizovaný výsadek ” FOUR SQURE “. Výsadková skupina, jejímž velitelem byl Jaroslav Bublík a příslušníci, bývalí vládní vojáci Josef Špinka, Karel Hubl Josef Krist. Výsadková skupina byla odeslána z Velké Británie dne 13. března 1945 do Itálie a později do Francie, odkud měla být vysazena na Domažlicku. Podnikla několik neúspěšných pokusů o vysazení, naposledy 4. května 1945. Následně byla operace zrušena, vzhledem k tomu, že oblast osvobodila americká armáda.

Zdroj : Horší než doba války…, Jiří Plachý. Nakladatelství letecké literatury Svět křídel – Cheb.