Domažlická věž spojená s kostelem Narození Panny Marie o vnějším průměru 8 metrů, která dosahovala původně výšky 25 metrů. Na dnešní výšku byla dostavěna v roce 1547 i když na římse věže je vyryt datum 1545. Nad nevysokým dnes nepřístupným přízemím byla rozdělena do šesti pater s trámovými stropy, v některých případech uloženými na ústupky v síle zdiva. V prvním patře tak tloušťka zdiva dosahuje více než 2,5 metru, vnitřní dutina kolem 2,85 metru. Síla zdiva šestého patra činí pouze 1,9 metru. Jednotlivá patra s vyjímkou čtvrtého patra, jsou osvětlena vždy jedním drobným štěrbinovým okénkém, které mohlo sloužit jako střílna. Dnešní vstup do věže je vylámaný v obvodové zdi. Původní vstup do věže vedl severním vchodem v prvním patře, ke kterému vedl dřevěný můstek a při spojení kostela s věží vedl vstup přímo z kůru kostela. Svými rozměry a vybavením kostelní věž plně odpovídala velkým věžím našich raně gotických hradů. Věž před svým pozdně gotickým zvýšením vrcholila ochozem, který mohl poskytovat střelecká postavení a nepochybně sloužil jako pozorovatelna a hláska. Z vrcholu věžě bylo možno přehlednout široký kraj, obě větvé bavorské cesty a blízké okolí města.