Četnictvo v Domažlicích bylo zřízeno v druhé polovině 19. století, Bylo zde za Rakouska a Rakousko – Uherska.

Za 2. světové války bylo v Domažlicích i německé četnicvo, které sídlilo v nynější budově knihovny Boženy Němcové.

V roce 1938 byl v Domažlicích pohotovostní oddíl četnictva, který se nacházel na náměstí Míru 140.

Politický okres  :  Domažlice

Soudní okres  :  Domažlice

Četnická stanice se od začátku 30. let nacházela v budově Okresního úřadu. Byly zde jak kanceláře, okresní věznice tak i kasárna četníků.

Deník neznámého četníka

Deník byl získán od historika z Liberce, který ho získal od majitelů. Deník popisuje služební i civilní život četníka na Četnické stanici v Domažlicích.

06. července 1944

 • Dělal jsem protokolární výslech s Vojtěchem V. a Karlem P. oba z Domažlic.
 • S četnickým strážmistrem Niklesem jsme dopoledne dělali domovní prohlídku u Františka M., Josefa V., Jana S. a Josefa L. bytem Domažlice 206, kteří jsou podezřelí z krádeže koberců.
 • Odpoledne jsem měl služební volno. Doma jsme malovaly.

07. července 1944

 • Protokolární výslech Matěje V. a Marie J., která spadla do výkalové jámy a zranila se, oba z Domažlic.
 • Protokolární výslech s Annou D. z Domažlic pro krádež hodinek ke škodě Václava P..
 • Odpoledne jsem dělal kartotéku.

08. července 1944

 • Dopoledne jsem dělal protokolární výslech se svědkem Emanuelem S. z Domažlic. Pro krádež včelího roje pachatelem Z..

09. července 1944

 • Není žádný záznam v deníku.

10. července 1944

 • Pro krádež šatstva paní M. byli u výslechu František Č., Šimon Š., Jakub V., Václav V. a Vladimír S..
 • Odpoledne šetření u hodinářky B., kde bylo mluveno o vraždě Herinka v roce 1916. Poté jsem na stanici vyřizoval spisy.

11. července 1944

 • Celý den jsem dělal četné koncepty k soudu.

12. července 1944

 • Vyřizování spisů a šetření žáka Jaroslava T., který se dopustil krádeže u paní R. a na základě jeho oznámení, že má mít jeden učeň pilníkáře T. revolver bylo prováděno vyšetřování. Šetřením v Klatovech bylo zjištěno, že se jednalo o poplašnou pistoli.
 • Další vyšetřování vraždy Herinka z roku 1916.
 • Odpoledne jsem dělal spisy.

13. července 1944

 • Výslech strážníka Michala Bora, týkajicí se krádeže včelího roje pachatelem Z.
 • Poté vyřizová spisů.

14. července 1944

 • Výslech Vojtěcha D. z Domažlic ve věci podvodu paní H. Špatná váha uhlí.
 • Výslech Josefa Ö. Oheň ve sklepě.
 • Odpoledne zpracování oznámení k soudu.
 • Četnický strážmistr Nikles nastoupil na dovolenou.

15. července 1944

 • Dopoledne kancelářské práce a ukládání spisů.
 • Včerejšího dne byla zatčena židovka L., manželka ing. L.

16. července 1944

 • Celý den jsem doma hlídal Vlastičku s Jarmilkou.
 • Adéla s Kačkou a Jarmilou byla na borůvkách.
 • Odpoledne jsem byl na fotbale. Hráli Domažlice – Smíchov II. a Domažlice – Řevnice I.. Domažlice ve druhém zápase vyhráli 7 : 3.
 • Četnický strážmistr Wastl měl na Baldově šetření s ukradeným automobilem z Horšovského Týna jednomu lékaři. Auto bylo odtaveno pachatelem v lese. Kdo ho ukrad???

17. července 1944

 • Ráno od 0800 do 0930  jsem vyšetřoval krádež smetany v mlékárně. Bruslí v tom, ale i pan ředitel. Vyslýchal jsem : Jarmilu H z Domažlic, Františka P. z Domažlic, Frdinanda B. z Pelech, Josefa N z Nového Klíčova a Marii S. z Domažlic.
 • Dopoledne přišel registrační list, ze kterého jsem se dověděl, že nejdu do hodnostního kurzu. Jsem poměrně rád a nejvíc se divím, že tam jde četnický strážmistr Tomeš a četnický strážmistr R. Morávek.
 • Vrchní četnický strážmistr Wastl byl a někdo tam mluvil o mě aŠimíkovi. Mám si dát pozor na hubu. Proč ale?Večer jsme měli zkoušku „ Zvon mého města ” v Pekle. Přišel tam za mnou Jarkem Š., který k nám přijel z Ž. na návštěvu. Večer jsme až do 0115 povídali. Byl jsem návštěvou velmi překvapen.

18. července 1944

 • Dělal jsem kartotéku a šetření v mlékárně.
 • Dopoledne jsem chodil z Jarkem Š. a jeho ženou po Domažlicích. Odjeli o 1036 na Blata. Pěkně jsme popovídali a zavzpomínali.
 • Odpoledne jsem v kanceláři vyřizoval spisy.
 • Večer honička na německého vojáka, který vystřelil u Havlovic na německého četníka. Po činu u Stráže odcizil kolo a ujel. Byl nalezen u Bezděkova našimi četníky. Pachatel ……. Heinrich H. narozen 25.10.1925.

19. července 1944

 • Jarka s Mrázem z Hlohové odjel na výlet asi na tři dny. Budou spát venku.
 • Adéla jela na borůvky a Květuška doma hlídá maličké.
 • Dopoledne šetření Terezie H. – pracovní smlouva, šetření v mlékárně – ředitele pana H., šetření krádeže stroje A. H., šetření typografy v Domažlicích.
 • Albert V. zločinec z povolání z Domažlic zemřel v koncentráku na zápal plic. Žádná škoda tohoto lumpa.
 • Od 1130 do 1230 letecký poplach.
 • Odpoledne zatčení paní H. a protokolární výslech paní E. U.
 • Kidlovou jsem zaučoval do deních oběžníků?.
 • Večer jsem doma četl, ale nejprve jsem přivezl od ……. ze zahrady seno.

20. července 1944

 • Ráno jsem byl nejprv u holiče. Pak jsem dělal do 1000 kartotéku.
 • Od 1055 do 1145 hodin letecký poplach.
 • Bylo u nás na úřadě Gestapo.
 • Dopoledne jsem dělal kartotéku a vyřizoval spisyy na všechny Četnické stanice.
 • Večer byl velký rozruch, rádio oznámilo, že byl spáchán atentát na Vůdce. Spáchal ho nějaký důstojník , hrabě v Hlavním stanu. Každý je zvědav co se bude nyní dít.
 • S Květou jsem byl na kolech v Koutě ve mlýně na návštěvě.

21. července 1944

 • Ráno jsem jel do Klatov na školení. O 1000 vyhlášen letecký poplach, který trval až do 1300 hodin. Viděli jsme přelet mnoha nepřátelských letadel. Byl jsem na Okresním úřadu v Klatovech.
 •  Jarka se vrátil týž den z výletu.
 • Večer jsme měli zkoušku „ Zvon mého města ” . Chodí velmi nepořádně.

22. července 1944

 • Dopoledne jsem dělal spisy a psal cest den za Klatovy.
 • Letecká příprava, pouze dopoledne.
 • Odpoledne jsem šel pomoci NS. dělat výpravu na představení „ Dětské družiny z Mělníka ” spisovatel K. Hadrboler. Nějak jsem nepomáhal. Všechno meli uděláno.
 • Večer jsem byl v hotelu Koruna. Kibicoval jsem u karet. Dověděl jsem se o bombardování Pardubic. Jaká hrůza. Kdy bude toho utrpení konec?

23. července 1944 – neděle

 • Dopoledne v kanceláři FN.
 • Pak domovní prohlídky v Nádražní ulici u paní Vlasty K., Antonína P., Josefa H. a C.H. Vyšetřování se týkalo krádeže aktovky za 2000,- K..
 • Pak jsem v kanceláři dělal přípravu na divadlo „ Zvon mého města ” od Tomanové.
 •  Odpoledne jsem byl na fotbale Domažlice I. a – Staňkov I. a 7 : 1  a Domažlice II. – S…… II 7 : 1.
 • Večer jsem byl na dětské družině spisovatele Karla Hadrbolce v hotelu Praha. Opravdu dětské. Adéla i Květa byli se mnou. Po představení šla Adéla s Květou domů a já do Chodského domu gratulovat Nejedlému, kterému je zítra 31 let.

24. července 1944

 • Ráno jsem šel řádně namazán se Seifem domů. Neměli jsme však toho dost a proto jsme se stavili u něho a dopili společně láhev vína, kterou jsme z Choďáku odnesli. Já celou válku, jsem nebyl tak namazán.
 • Celý den trochu …….. V kanceláři, jsem toho moc neudělal.
 • Odpoledne v 1645 hodin, jsem byl na dráze naproti malíři Nastoupilovi., jeho sestře Anně a paní V. Ubytování jsou v hotelu Praha. H. Nastoupilová spí u nás.
 • Večer zkouška na „ Zvon mého města ”. Dovídáme se, že je zákaz her až do 15. září tohoto roku. Budeme však stejně zkoušet.
 • Večer jsem chodil s hosty před zkouškou po městě. Spát jsem šel hodně znaven. Ovšem v ……. předcházejicí opilce.

25. července 1944

 • Dopoledne jsem vyřizoval spisy v kanceláři. Odpoledne byl letecký poplach.
 • Pak protokol s Annou C.
 • Večer jsem seděl v hotelu Koruna s malířem Nastoupilem a ……..

26. července 1944

 • Dopoledne vyřizování spisů a vyšetřování.
 • Odpoledne protokol s Jarmilou H. o krádežích v mlékárně.
 • Celý den krásně. Nastoupilovi s panem M…… jeli do Kdyně.
 • Adéla jela na maliny do Kouta a hajný je vyhnal.
 • Večer jsem byl s Vlastičkou a Květou na dráze naproti Nastoupilům. Pak jsem s nimi seděl u K…….

27. července 1944

 • Dopoledne práce v kanceláři.
 • Odpoledne jsem v kanceláři protokolárně vyšetřoval Antonína V. z Domažlic a Annu C. z Domažlic. Týkalo se to poranění chlapce Jaroslava C., který spadl z vozu a zlámal si ruku.
 • Pak protokolární výslech v nemocnici Václava U. z Chrastavic a Naděždu W. z Domažlic, kteří se srazili na kole.
 • Odpoledne zatčení pro Gestapo paní H. P. Její otec a ……. K. z výdejny potravinových lístků pro poslech cizího rozhlasu. Někdo je slyšel a udal na Gestapu.
 • Večer s Nastoupilovými a panem M…….

28. července 1944

 • V kanceláři vyřizování spisů.
 • Dopoledne letecká příprava.
 • Večer s Nastoupilovými a panem M…….. S Nastoupilem jsme byli večer pod Vavřincem. Krásný večer. Všichni byli také z večera u nás.

29. července 1944

 • Od rána jsme četnickým strážmistrem Niklesem kontrolovali na nádraží kola.
 • Dopoledne jsem se srazil na kole s panem A……. správcem Cukrovaru. Nikomu se nic nestalo. Pouze jsem nepatrně poškodil služební kolo.
 • V poledne jsem měl vyšetřování u Kreslů (hostinec). Kde jeden Němec a tři Němky dostali červivé maso. Tři lékaři museli maso ohledat.
 • Večer jsem byl v Koruně s panem M……. a Nastoupilovými.

30. července 1944

 • Dopoledne jsem s četnickým strážmistrem Niklesem dělali kontrolu jízdních kol. Celkem jsme za dva dní kontrolovali přes 500 jízdních kol.
 • Odpoledne jsem byl s malířem nastoupilem na výstavě……. z Plzně. Účast byla velmi slabá. Pak jsme šli na hřbitov „ U Svatých ” a pak jsme šli do Draženova a odtud nás na hranicích pustili na pouť do Postřekova. Zpět jsme přišli po 2100 hodině. Ušli jsme pěkných pár kilometrů. Měli jsme koláče a koupil jsem tam za 80,- K salámu. Nastoupil si tam udělal několik skic, zvláště pěknou v Draženově. bylo velmi horko, když jsme šli zpět tak trochu pršelo, ale byl to krásný den plný dojmů.

31. července 1944

 • Dopoledne jsem byl u soudu ve věci podvodu paní H.
 • Pak jsem dělal protokol s kolářem B.
 • Prší. Všechny předcházejicí dny plny politických událostí.
 • Odpoledne dotazníky k soudům a rejstříkovým úřadům.

01. srpna 1944

 • Dopoledne u soudu ve věci exhibionisty K. , který byl odsouzen ke 3 týdnům.
 • V poledne jsem měřil na místě srážky u nemocnice. Kde se srazila cyklistka Naděžda W. s Václavem U. z Chrastavic.
 • Odpoledne jsem psal protokol v této věci s paní W. , jejím otcem Františkem W. a hostinským Karlem M.
 • Odpoledne jsem kreslil plánek této srážky a pak dělal spisy.
 • Dostali jsme gáži zase od Prof. pokladny.
 • Večer jsem na naše kolo přidělal sedačku a večer jel s Květuškou a Vlastičkou do Kouta a Kdyně kam jsme se nedostali, jelikož před Koutem mi z kola utekl vzduch. Po opravě jsem se vrátili. Děvčata byla celá šťastná, že se mohla projet.
 • Pan Nastoupil jel malovat do Kdyně. Měl, ale pochmurné počasí.

02. srpna 1944

 • Dopoledne u soudu ve věci paní T. a paní Z. tato poslední spadla do jámy na fekálie. Pak jsem dělal spisy.
 • Odpoledne jsem byl v kanceláři.
 • Večer jsem byl doma.

03. srpna 1944

 • Dopoledne v Pískovně. Kde bylo šetření krádeže u Aleny S.
 • Odpoledne komisionální ohledání na místě , kde spadla do jámy paní Z.
 • Odpoledne mi řekl vrchní četnický strážmistr Wastl, že mi nebude dělat překlady z němčiny. Měl jsem ho prý pomlouvat, že nic nedělá. Mimo jiné mi řekl, že okresní hejtman mi chtěl nechat přeložit, že prý vrchnímu četnickému strážmistru Wastlovi mám co děkovat, že mne nepřeložili. Přimlouval se, že mám 4 děti. Tolik šlechetnosti. Zajímavější je však , že má na mě někdo další zájem. Podivné.

04. srpna 1944 – 20. srpna 1944. Dovolená

 • Dnes jsem nastoupil na dovolenou, byla krásná a plná zážitků. Hlavně jsem vandroval s malířem Nastoupilem po našem kraji kde maloval obrazy. Projeli jsme postupně Draženovem, Kramolínem a Postřekovem. Pak jsme projeli Radonicemi, Milavčemi, Němčicemi a dalšími obcemi.
 • 09. srpna jsem odjel s Květuškou do Újezda, kde jsem si zazahradničil. Cesta vlakem trvala celý den a byla úmorná. Ze Solenice jsme šli v nádherné bouři, ale bylo to krásné. Na poli jsem se náležitě vypotil. Domů jsem přijel 16. srpna, Květa zůstala v Lysé  a pak v Praze.
 • Za mé nepřítomnosti byl Nastoupil na Strakonicku a vrátil se 18. srpna.
 • V neděli dne 20 srpna jsem byl celý den na hřišti SK Domažlice na závodech a hlavně na maratonu, kde jsem se sešel s Weisbaütelem z Rochelic u Liberce, který běžel za Náchod.
 • Dovolená pěkná, jen škoda, že jsem si nenapsal poznámky o dojmech.

21. srpna 1944

 • S velikou nechutí jsem nastoupil do služby, ač jiná léta jsem se na službu těšil. Hlavně osobní poměry mi službu znepříjemňovali.
 • Celé dopoledne jsem třídil spisy, které se mi během dovolené nahromadily.
 • Od 1145 do 1300 jsme vyšetřoval v nemocnici krádež 1000,- K. ke škodě rolníka Jiřího U. ze Lštění.
 • Odpoledne jsem sepisoval protokol s Barborou M. a Růženou B.
 • Z Prahy psala Květa, že Vlasta má dceru Drahušku. Večer jsem byl doma, kde mne strašně rozčílila tchýně se svojí sestrou. Poslední dobu jsem hned nějak rozčílen.

22. srpna 1944

 • Do 10 hodin jsem dělal v kanceláři, kde jsem přebral administrativu služebny, jelikož Věra Králová šla na dovolenou. Pak šetření krádeže u pana U. v nemocnici. Pak sepisování protokolu s Jiřím H. ze Zahořan, Františkem P. ze Kdyně, Františkem P. z Únějovic, Josefem M. ze Kdyně, Václavem K. z Poděvous a Václavem V. z Hluboké. Vyšetřování jsem ukončil až v 17 hodin.
 • Večer jsem byl s ……. na louce.

23. srpna 1944

 • Dopoledne šetření spisů.
 • Později jsem byl na pracovním úřadě omluvit Květušku, která měla jet na ……., ale je v Praze.
 • Odpoledne šetření spisů.
 • Odpoledne se ženil Tureček. Měl to slavné.
 • K večeru jsem dělal na úřadě administrativu a odesílal poštu.
 • Strašné horko, které trvá už několik dní.
 • Večer Adéla prala a já byl na jednom pivě u ……..

24. srpna 1944

 • V kanceláři jsem celý den rýsoval nové nápisky a plány.
 • Celé mšsto vzrušeno událostmi v Rumunsku.
 • Velké horko.
 • Od 1300 do 1345 letecký poplach. Na úřad jsem přišel sám.
 • Byl velký nálet na Pardubice, Kolín, Most a Teplice Šanov.
 • Večer jsem byl s Vlastičkou u kolotočů a houpaček.

25. srpna 1944

 • Ráno odjel tatínek ……. domů. Matka s tetou tu však k mé velké lítosti zůstali.
 • Ve městě rozruch nad bombardováním Pardubic a Kolína.
 • Dopoledne jsem dodělal plán školy.
 • Pak jsem v mlékárně dělat protokoly se správcem H…….
 • Protokol v nemocnici se zraněným Vladislavem S…… z Domažlic.
 • Protokol v nemocnici se zraněným ……. ……. z Domažlic.
 • K večeru přijela Květuška z Prahy. Měla hodně vypravování.
 • V noci přišel Jaroušek s podebranou nohou. Musí k lékaři.
 • Večer jsem s četnickým strážmistrem Niklesem vyšetřoval krádež králíka Vojtěcha S. z Domažlic – město.

26. srpna 1944 – sobota

 • Ráno byl ve městě rozruch, že předešlého dne bylo bombardováno Brno.
 • Dopoledne od 1045 do 1100  hodin jsme četnickým strážmistrem Niklesem šetřili v Pískovně u Ř……, zda by nepřicházel v úvahu jako pachatel krádeže králíka u Š…….
 • Mimo jiné jsem dělal protokol s M. S, z Domažlic.
 • Protokol s Josefem T. ze Stráže zraněného pachatelem Miroslavem S. z Domažlic.
 • Protokol s Bedřichem H. z Domažlic, Ladislavem Š. ze Kdyně, Karlem Š. ze Kdyně a Kubíčkem R. z Hlohové.
 • Dále jsem bral oznámení o krádeži králíka Š. z Domažlic.
 • Jarka doma leží, Dr. Böhm mu řezal na noze.
 • Od 16. hodin do 18. hodin, jsem byl na úřadě, kde jsem převzal z Klatov jeden telefonát a krom toho jsem dělal spisy.
 • Pak jsem šel na fotbal.
 • Po fotbale, jsem byl ještě na úřadě, kde jsem telefonicky předával zprávu o prohlídce četnické stanice v Osvračíně do Plzně.

27. srpna 1944

 • Jarmilka měla po celý den horečku.
 • Dopoledne jsem byl v hotelu ,, Šumava ” na oceňování králíků. Mé dvě samice dostaly doporučení na pekáč. Ovšem darovanému koni na zuby nekoukej.
 • Předtím jsem měl H. na úřadě. Týkalo se to potravinových lístků.
 • Dopoledne jsme měli dělat hospodářskou kontrolu na nádraží. Byl jsem tam, ale sám. Když jsem šel od vlaku potkal jsem teprve četnického strážmistra Niklese.
 • Byla zatčená A. z hostince od ,, Beránka”. Jedná se o dceru.
 • Pak jsem byl na fotbale. Večer jsem doma četl noviny.

28. srpna 1944

 • Dopoledne jsem roznesl spisy na německé četnictvo a naše četnictvo.
 • Pak jsem dělal dva výslechy.
 • Odpoledne jsem rozmnožoval pátrací oběžníky na četnické stanice a pak vyřizoval poštu.
 • Debata s Wastlem a pak s Leifem, že měl Reicher nadhodit, že jsem měl říkat, že bude 15. září konec války. Proč ti němci mají o mě takový zájem? Nebo Seif jan tak důležitě kecal?

29. srpna 1944

 • Na dnešek celou noc trápily Jarmilku zuby.
 • Dopoledne po příchodu do služby jsme s Wastlem vyšetřovali krádež 7.500,- K., ke škodě bývalého četnického strážmistra Josefa  Režně.
 • Celý den jsem vyšetřoval tuto krádež.
 • Odpoledne jsem dostal od fotografa Taubra fotografii, moji zvětšeninu.
 • R. z dráhy byl propuštěn. Prý byl zatčen omylem gestapem.
 • Byla propuštěna i holka A. z hostince u ,, Beránka”.

30. srpna 1944

 • Dopoledne jsem dělal kartotéku.
 • V 1130 jsem odjel na kole do Lštění (s Jarkem), kde jsem vašetřoval krádež 7.500,- K bývalému četnickému strážmistrovi. Vrátil jsem se o 16. hodin a poté jsem dělal protokol k téže věci.
 • V poledne byl četníky zatčen pro gestapo knihovník H.
 • Odpoledne byl na kontrole služebny Dr. Mareš.
 • Večer jsem u Burdů vypil dvě piva.

31. srpna 1944

 • Dopoledne jsem sepisoval protokoly.
 • Odpoledne jsem dělal celkem šest protokolů.
 • Pršelo. Večer jsem byl doma.
Čáni Radek 
Zdroj : SOkA Domažlice, Deník neznámého četníka.