Augustiánský klášter

Při záchranném výzkumu v reflektáři kláštera byl pod úrovní barokních podlah nalezen průběh městské hradby. Základový vkop hradby narušil větší zahloubený objekt, který můžeme datovat do konce 12. století a na počátek 13. století.

Na jaře roku 2016, byl prováděn archeologický průzkum Rajské zahrady v Augustiánském klášteře archeologem Západočeského muzea v Plzni Bc. Petrem Hereitem. V severozápadním nároží Rajské zahrady byly nalezeny zbytky původní hradby městského opevnění na západní straně. Na jihovýchodní straně Rajské zahrady byly nalezeny zbytky keramiky a střešních tašek od 13. století do 19. století.

Zdroj  :  Archeologie ve Středních Čechách 3, 1999, 259-282. Domažlická sídelní aglomerace v raném středověku. Pavel Břicháček – Milan Metlička.