Při těžbě písku byl v 50. – 60. letech 20. století nalezen soubor pravěké a mladohradištní keramiky a zlomek silně zkorodované čepele železného nože. Bližší nálezové okolnosti nejsou známy, ale terenní situace napovídá, že šlo s největší pravděpodobností o sídliště. Nálezy je doloženo jeho pokračování na poli severně od pískovny.

Zdroj  :  Archeologie ve Středních Čechách 3, 1999, 259-282. Domažlická sídelní aglomerace v raném středověku. Pavel Břicháček – Milan Metlička.