Náměstí Míru

Při záchranném výzkumu, sledujicím narušené archeologické objekty v rýhách nových inženýrských sítí, se podařilo nalézt vrstvy a zahloubené objekty z  konce 12. století a počátku 13. století téměř na celé ploše náměstí!

Zdroj  :  Archeologie ve Středních Čechách 3, 1999, 259-282. Domažlická sídelní aglomerace v raném středověku. Pavel Břicháček – Milan Metlička.