Ve sbírce Josefa Matějky, zakoupené v roce 1922 muzeem v Hořicích v Podkrkonoší, jsou 3 denáry, označené jako nález z Domažlic. Jde o denár knížete Oldřicha (1012-1033, 1034-1037) a dva denáry Břetislava I. (1037-1055). Bližší nálezové okolnosti nejsou známy, patrně jde o část rozptýleného pokladu.

Zdroj  :  Archeologie ve Středních Čechách 3, 1999, 259-282. Domažlická sídelní aglomerace v raném středověku. Pavel Břicháček – Milan Metlička.