Kostel svatého Jakuba Většího, stával severně od kostela Zvěstování panny Marie na hřbitově “U Svatých. Byl zbořen roku 1788. Do husitských válek šlo o farní kostel Domažlic.

Archeologické nálezy

Při výstavbě komunikace ke gotickému kostelu “Zvěstování Panny Marie” byla odtěžena střední část zaniklého hřbitova s pohřby 19. století a počátku 20. století. Severně od kominikace byl mezi recentními hrobkami a pomníky proveden záchranný archeologický výzkum východní části zaniklého kostela svatého Jakuba Většího. Byla odkryta nejstarší část stavby, která byla později k západu rozšířena o gotickou loď na severu o sakristii nebo kapli. V okolí kostela se pohřbívalo velmi intenzivně. Pouze uvnitř kostela se místy podařilo nalézt středověké pohřby s mladohradištní keramikou.

Při výzkumu kostela byl odkryt uvnitř stavby kostrový hrob starší ženy (ve věku kolem 60 let), v němž byl uložen řezenský denár biskupa Hartwiga (1105-1126) nebo Konrada (1126-1132), který náleží k ražbám z let 1120-1130.