15. července 1861 – Kašna nad bránou Dnes byla zbourána kašna na dolejším náměstí naproti Panskému domu (nad bránou), neboť byla shnilá. Na jejím místě bude postavena nová kamenná kašna z našeho lesního pískovce. Tesali ji kameníci pracujicí zde při železnici. Za tesání a postavení té dobré a slušné kašny se platilo……. Budou se též pokládat nové litinové trubky na vodu přes náměstí, čímž se ušetří mnoho dřeva na dosavadní dřevěné trubky.

01. srpna 1861 Byla dostavěna nová kamenná kašna na dolejším náměstí (nad bránou) a hned do ní byla napuštěna voda. Místo staré ohyzdné dřevěné kašny stojí nová kamenná kašna a zdobí náměstí. Byl na ní vytesán rok 1861 a písmena J. B..

23. srpna 1861 – Kašna u kostela Dnes byly položeny železné trubky místo dřevěných od velké kašny (u kostela) z cisterny až k dolejší kašně. Kladeny byly asi tři střevíce (1 střevíc = 29,57 cm a velikost střevíc byla odvozena od délky chodidla panovníka) hluboko na cihly a cihlami opět se na způsob kanálku přikryty a aby byly uchráněny před rezem byly natřeny dehtem. Stály asi 170,- zlatých a s prací asi 200,- zlatých. V podnělí 26. srpna 1861 se zaházely, a pak zadláždily.

Konec září 1861 – Kašna u kláštera U kláštera ke konci září byla zbořena dřevěná kašna a o něco blíže kupředu (více do náměstí), byla postavena nová kamenná kašna z domažlického lesního pískovce, kažna byla hotová v měsíci říjnu. Na obou kašnách je vytesán rok 1861 a písmena J. B., která znamenají jméno mistra stavitelského, který je Němec, Voralbečan, a jmenuje se : Josef Breis.

03. a 04, listopadu – Kašna u Branky V těchto dnech byla odklizena stará dřevěná kašna u Branky, aby na jejím místě byla postavená nová kamenná kašna, která byla hotova dne 25. listopadu 1861 a liší se od druhých kašen tím, že nemá žádné zakulacené obruby.

20. červen 1862 V pátek po Božím těle byl za jeden den vykopán kanál v ulici k Brance po pravé straně vodovodního kanálu připraveného pro položení železných trubek. Z rohu cisterny (kde jsou do ní schody) vedly se trubky až k domu č. p.56 za železný rošt a pak rovnou do kašny v Branské ulici. Tyto trubky  byly položeny na cihly  a byly obloženy cihlami dvojnásobně nebo trojnásobně na sebe kladenými, a pak jsou příčně položenými cihlami zakryty, zevnitř byly též napuštěny kolomastí (pravděpodobně kolomazí), aby nerezavěly.

21. června 1862 Dnes se začaly klást trubky od cisterny k hořejší kašně u kláštera. Před lékárnou a dalšími dvěma domy (č. p. 124, č. p. 125 a č. p. 126) bylo nalezeno mnoho kořenů při kopání výkopu pro vodovodní trubky. Některé kořeny byly podobné kořenům vinným, jinde byl nalezen celý pařez s kořeny v zemi a mnoho zvířecích kostí (hovězích?).

30. červen 1862 Pak dále od kašny u kláštera byl kopán výkop až na konec stromořadí na předměstí, kde v jednom výkopu byly položeny dvě vodovodní trubky. U klášterního kostela se dělí, jedna vede do kašny klášterské a druhá vede dále rovně. Dnes bylo kopáno od kašny klášterské do stromořadí pro položení litinových trubek. Když nádeníci kopali u klášterního kostela, byly tam nalezeny lidské kosti a proti kostelním dveřím byla nalezena celá kostra v zemi, mající silnou lebku a všechny zdravé zuby. To utvrzuje v domění, že zde před kostelem býval malý hřbitov. Trubky zde byly narychlo položeny, a k tomu byl v nich veliký tlak, a proto začaly pučeti a do sklepů začala prosakovat voda. V říjnu musely být znovu vykopány a položeny.

21. července 1862 – Kašna ve Spálené ulici Bylo započato kopání základů ke stavbě nové kamenné kašny (jednalo se o čtvrtou kašnu mimo hlavní) vedle domu Kusbachovského a hned jsou zde položeny kamenné základy a celá kašna byla dodělána a naplněna vodou dne 10. srpna 1862. 28. dubna 1863 Byla položena nová dlažba na cisternu před děkanským chrámem.

Červen 1863 Na začátku měsíce června, bylo přivezeno kamení do Klášterní ulice a byla založena podezdívka k nové kamenné kašně. Byla dodělána a naplněna vodou 26. června 1863.

Listopad 1863 Z počátku měsíce listopadu byly položené litinové trubky ve Spálené ulici od domu Antonína Schnabla č. p. 168 až ke kašně u domu Kusbachovského  u rejničky.

Leden 1864Novým rokem nastaly tuhé mrazy, mrazy byly suché a skoro bez sněhu, protože celý rok 1863 byl suchý. Stoky zamrzly tak tlustým ledem, že musely mlýny stát až do 23. ledna 1864. Též voda v trubkách na náměstí zamrzla, tak že lidé museli vodu nosit až z předměstí, neboť byly všechny kašny prázdné. Až 20. ledna1864 se trochu oteplilo.

Duben 1864 Na počátku měsíce dubna bylo zjištěno, že železné trubky položené přes náměstí, letošním suchým mrazem jich mnoho popraskalo od kláštera až k Hlavní kašně a proto nemohla být do ní napuštěna voda. Dne 30. dubna 1864 byly od hlavní kašny až k dolejší kašně položeny trubky hlouběji do země.

Červen 1864 V měsíci červnu se počalo kopat od kašny u kláštera až ke kašně v Klášterské ulici, aby mohly položeny železné trubky, dříve než bude položena nová dlažba.

Rok 1865 Začátkem roku byly opět veliké mrazy a nedostávalo se vody. K tomu začala Velká kašna dole prosakovat a vodu do cisterny zpět pouštěla a proto skoro celou zimu byla bez vody. Asi týden před Velikonočními svátky přišli kameníci a všechen starý tmel museli vysekat a kašnu nanovo vycementovali, načež se opět dostávalo vody.

19. a 20. června 1865 Dne 19. a 20, června 1865 byly po třech stranách u Velké kašny dávány nové kamenné dolejší stupny.

Rok 1869 – Kašna u hradu Na Chodském náměstí, kde stávaly staré domky, byla na jejich místě postavená nová kamenná kašna, vytesána z Domažlické žuly od Josefa Štěpánka, kameníka z Havlovic, jak svědčí na jižní straně: ,, J. 1868. Š. ”

Čáni Radek
 
Zdroj : Karel Hájek, Paměti dějepisné, EDICE KRONIKY DOMAŽLICKÉHO DĚKANA. V roce 2013 vydal Státní oblastní archív v Plzni      – Státní okresní archív Domažlice se sídlem v Horšovském Týně.