Politický okres  :  Domažlice

Soudní okres  :  Kdyně

Četnická stanice měla být na zámečku. Původně okres Domažlice. Nyní okres Klatovy.