V prvních květnových dnech roku 1945 byla ukončena příprava pro vytvoření Strážního pluku, který vznikl ke dni 7. května 1945 založený příslušníky odbojové skupiny NIVA. Byly vyvěšeny povolávací rozkazy, které byly vytištěny v tiskárně Karla Nozara v Domažlicích. Pluk tvořily 3. strážní prapory do nichž se přihlásilo během pár dní přes 3000 příslušníků, a kteří byli zároveň zaregistrováni.

Strážní pluk pak obsadil území od Přimdy až po centrální Šumavu. Do tohoto pluku byla také zařazena jednotka osvobozených sovětských válečných zajatců o síle jedné čety pod velením kapitána Krivočenka. Současně byly zařazeny do pluku skupiny partyzánských oddílů Šumava 22, operující od Kdyně po Janovice nad Úhlavou pod velením Míly Wimmera. Tyto oddíly už v rámci NIVY plnily bojové akce.

Strážní pluk Chodský likvidoval zbytky Wehrmachtu a SS, snažící se projít do Bavorska. Případně vytvořily takzvané Wervolf bojůvky, ohrožující obyvatelstvo v pohraničí, zvláště ve Folmavě, České Kubici, Bělé nad Radbuzou, Hostouni a jiných místech. Proto nařídil velitel Fahrner „ostrahu hranic“.

Oddíly pluku postupně likvidovaly odpory, zatýkaly představitele nacistické strany, zajišťovaly jak státní majetek tak i soukromý majetek českého obyvatelstva, ukořistěný skupinami Wervolfů.

Poslední odpor byl zlikvidován v polovině května ve Folmavě společně s jednotkou sovětských vojáků (bývalých válečných zajatců).

Za ostrahu státních hranic, za zřízení a vedení výcvikových táborů v Domažlicích, Klatovech, Zbirohu, Chebu a Aši pro příslušníky nově se tvořícího sboru, kde bylo vycvičeno 2000 příslušníků, zaslal velitelství NIVY poděkování ministr vnitra Václav Nosek.

Strážní pluk Chodský plnil podle připravených směrnic R3 a Košického vládního programu svoje vojenskopolitické úkoly. Obsazení pohraničí, staral se  o repatriaci československých občanů i jiných národností a politických vězňů vracejících se přes Domažlice. Svými pohotovými zásahy zajistil Strážní pluk Chodský milionové hodnoty národního majetku. Tyto hodnoty byly předány státním a vojenským orgánům podle přesných seznamů. Státní bance bylo odevzdáno i značné množství zlata.

Dne 30. května 1945 uspořádala NIVA důstojnou oslavu v Domažlicích k ukončení války.

Strážní pluk Chodský byl rozpuštěn dne 20. června 1945.

 

Radek Čáni

 

Zdroj : Archív Domažlický dějepis, SOkA Domažlice, Chodský odboj 1938 – 1945.