Obsah

1. Na HradištiHRADIŠTĚ

Na Hradišti

Jedná se o jednodílné hradiště v poloze “Na Hradišti”. Zaujímá oblé oválné návrší oddělené na východě mělkým sedlem. V místě, kde se terén již zvedá k vrcholu, přepažoval ostroh příkop a za ním jsou patrné dvě nevýrazné terenní vlny. Skutečnou podobu hradiště o rozloze 2,75 ha odhalila letecká fotografie pořízená po jarní orbě. První vlna představuje zbytek úsekového valu běžicího po vnitřní straně přepažujicího příkopu, druhá je pak zbytkem rozrušeného obvodového valu, který je dobře patrný na severní straně, zatímco na jihu je zcela rozorán. Soubor nálezů získaný sběry datuje počátek hradiště do konce 9. století a jeho zánik nejpozději do 11. století.

Zdroj  :  Archeologie ve Středních Čechách 3, 1999, 259-282. Domažlická sídelní aglomerace v raném středověku. Pavel Břicháček – Milan Metlička.