BabylonObsah

1. Četnictvo

2. 2. světová válka

3. Pohraniční strážČetnictvo

 

Politický okres  :  Domažlice

Soudní okres  :  Domažlice

Četnická stanice je dnes přestavěna na rodinný dům.

Na Babyloně byla spáchána vražda, kdy manželka otrávila vého manžela. Případ vyšetřovala i Okresní Četnická stanice Domažlice, kam byla vražedkyně řevezena k výslechu a do vazby.2. světová válka

 

 

 

BABYLON – SMRTÍCÍ EXPLOZE

Byli to tito vojáci :

Josef Schvarc – 26. roků starý, desátník v záloze, ženatý. Téhož dne dostal dopoledne telegram, že se jeho manželce narodil syn.  Dne 25. září 1938 byly jeho ostatky převezeny pohřebním ústavem pana Zelenky do svého bydliště Švejkovic, okres Rokycany.

Bedřich Soukup – narozen 27. prosince 1913. Dělník z Hořejan, svobodný. Vojín v záloze u ženijního praporu číslo 21.Pohřben v Domažlicích.

Josef Tůma – narozen 15. prosince 1913 v Horní Třešti, okres Jihlava. Bydlištěm Horní Cerekev, okres Kamenice nad Lipou. Zaměstnání truhlář, svobodný. Vojín v záloze u ženijního praporu číslo 21. Pohřben v Domažlicích.

Čáni Radek
Zdroj : Kronika obce Bybylon, SOkA Domažlice, Porta fontium.


Pohraniční stráž

HISTORIE POHRANIČNÍCH ÚTVARŮ

Pohraniční útvar SNB 9600 (PÚ 9600), červenec 1946.

Pohotovostní pluk 2, Plzeň.

II. prapor Plzeň 

roty  :  Česká Kubice, Bělá nad Radbuzou.

 

Pohraniční stráž SNB (PS SNB), duben 1949.

Pásmo I.

III. pohraniční prapor Plzeň

roty : Prapořiště, Babylon, Bělá nad Radbuzou.

 

Pohraniční stráž (PS), 1951 – 1972.

9. brigáda PS 

Poběžovice (Domažlice)

1951 – 1955     1. prapor     Bělá nad Radbuzou

2. prapor     Pivoň

3. prapor     Trhanov

4, prapor     Kout na Šumavě

 

1955 – 1964     1. prapor     Bělá nad Radbuzou

2. prapor     Trhanov

3. prapor     Kout na Šumavě

 

1964 – 1966     1. prapor     Rozvadov

2. prapor     Trhanov

3. prapor     Kout na Šumavě

 

9. Brigáda Pohraniční stráže Domažlice.

 

1. prapor PS Rozvadov

1. rota PS     Vašíček           rota OPK Spálenec

2. rota PS     Stoupa            četa OPK Rozvadov

3. rota PS     Hraničky

4. rota PS     Nový Dvůr       OPK : Rozvadov, Folmava, Česká Kubice

5. rota PS     Diana

6. rota PS     Železná

 

2. prapor PS Poběžovice

7. rota PS       Pleš

8. rota PS       Rybníky

9. rota PS       Hraničná

10, rota PS     Nemanice

11. rota PS     Čerchov

12. rota PS     Bystřice

 

3. prapor PS Nýrsko

13. rota PS     Folmava

14. rota PS     Maxov

15. rota PS     Všeruby

16. rota PS     Sruby

17. rota PS     Svatá Kateřina

18. rota PS     Pod Ostrým

Zdroj  :  Klub českéko pohraničí. KRONIKA ochrany československých státních hranic v letech 1945 – 1990 v datech a heslech.