Dne 22. září 1938  u Černého rybníka po 21. hodině došlo při podminovávání silničního mostku vojáky Československé armády k explozi ekrazitové trhaviny, kterou používali. Na místě exploze zahynuli tři vojáci Československé armády. Jejich těla byla rozmetána po okolí.

Byli to tito vojáci :

Josef Schvarc – 26. roků starý, desátník v záloze, ženatý. Téhož dne dostal dopoledne telegram, že se jeho manželce narodil syn.  Dne 25. září 1938 byly jeho ostatky převezeny pohřebním ústavem pana Zelenky do svého bydliště Švejkovic, okres Rokycany.

Bedřich Soukup – narozen 27. prosince 1913. Dělník z Hořejan, svobodný. Vojín v záloze u ženijního praporu číslo 21.Pohřben v Domažlicích.

Josef Tůma – narozen 15. prosince 1913 v Horní Třešti, okres Jihlava. Bydlištěm Horní Cerekev, okres Kamenice nad Lipou. Zaměstnání truhlář, svobodný. Vojín v záloze u ženijního praporu číslo 21. Pohřben v Domažlicích.

Čáni Radek
Zdroj : Kronika obce Bybylon, SOkA Domažlice, Porta fontium.