Archiv rubriky: 2. světová válka

Újezd 1938

V roce 1938 bylo povoláno k odvodu z obce Újezd celkem 11 branců, jen 5 jich bylo odvedeno. Při manifestačních volbách pod kandidaturou Konráda Henleina na poněmčeném území Československé republiky a mezinárodních událostech...

Read More

Újezd 1940

Hraniční propustky Po Mnichovu v roce 1938 Újezdští občané chodili přes protektorátní hranici do Říše na pole a louky za zemědělskou činností a do Trhanovského kostelíka. Pro tento účel museli mít hraniční propustky. První...

Read More
Loading